28 octombrie 2021 - 07:27

Modificări privind pescuitul în scop familial al scrumbiei

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării informează că în Monitorul Oficial al României nr. 292/ 18.04.2016 a fost publicat Ordinul nr. 546/ 716 aprilie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 154/ 204/ 2016 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2016.

‘Art.I. Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 154/ 204/ 2016 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 10 februarie 2016, se modifică după cum urmează:

La articolul 6. Litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

‘d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 18 aprilie — 27 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 763/ 2015 pentru aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei ‘Delta Dunării’.’