16 mai 2022 - 08:18

MODIFICARI CONVENITE DE MADR IN URMA CONSULTARILOR CU LAPAR

Marti 13.02. a.c, a avut loc la MADR, intalnirea de lucru, privind propunerile de modificare a urmatoarelor acte normative: OUG 3/2015 si a Ordinului 619/2015.

Din partea LAPAR au  participat  domnii:
1.Constantin BAZON
2.Daniel CIOBANU
3.Alexandru BACIU
4.Ionut SPITA

Precizam, ca in urma aparitiei celor doua proiecte de acte normative, singura organizatie care a depus propuneri de modificare a fost LAPAR.

In urma sedintei avute, s-au stabilit urmatoarele:

– eliminarea sintagmei   “utilizarea legala a terenurilor ” atat din OUG 3/2015 cat si din Ordinul 619/2015. Astfel ca, pe tot continutul  OUG 3/2015 cat si in Ordinul 619/2015, s-a acceptat scoaterea termenului “ legal”;

– eliminarea din Anexa 1 propusa   ( respectiv – adeverinta) a  coloanelor 1  ( denumirea parcelei) si  coloanei 3 (Număr cadastral sau topografic conform înregistrării sistematice prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară instituit potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) .

Acceptandu-se ca, continutul Anexei 1 din Ordinul 619/2015  ( adeverinta) sa aiba acelasi continut ca in anul 2017.

Motivatie  : intr-o parcela sau tarla sunt chiar zeci  sau sute, de numere cadastrale, ceea ce ar duce la imposibilitatea eliberarii adeverintelor .

–  in OUG 3/2015:

Art 20 (2) Zonele de interes ecologic prevăzute la alin. (1) sunt situate pe terenul arabil al exploataţiei, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. d), e) și h). Zonele de interes ecologic prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi adiacente terenului arabil al exploataţiei declarat de fermier.“

Concluzia a fost: necesitatea reformularii de catre departamentul tehnic al MADR, astfel incat sa se poata implementa prin gestionarea comuna a fermierilor.

S-a hotarat ca:

– OUG 3/2015 , Ordinul 619 /2015 dar si  Anexa 7 de la Ordin ( Lista zonelor de interes ecologic si echivalenta acestora in ha) sa fie  corelate in definirea exacta a zonelor de interes ecologic;

– trebuie declarate zonele de interes ecologic ,  de catre toti fermierii;

– la  zonele  care sunt adiacente parcelei folosite- nu trebuie facuta dovada folosirii lor, deoarece sunt adiacente parcelei; fermierul trebuie sa faca dovada folosirii terenului pe care il declara nu a zonelor de interes ecologic

– in Ordinul 619/2015, la art 2, alin 11.k :

11.k) «culturi secundare» înseamnă amestecurile de specii de culturi înfiinţate pentru respectarea cerinţelor privind zonele cu strat vegetal, care se înfiinţează după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere curent, în scopul asigurării acoperirii terenului arabil pe perioada iernii- in urma discutiilor avute a reiesit necesitatea reformularii astfel :

11.k) «culturi secundare» înseamnă amestecurile de specii de culturi înfiinţate pentru respectarea cerinţelor privind zonele cu strat vegetal, care se înfiinţează după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere curent, în scopul asigurării acoperirii terenului arabil pe o  perioada de 8 saptamani.

De asemenea pe tot continutul Ordinului 619/2015, a ramas sintagma “ stratul vegetal de la culturile secundare, trebuie sa acopere terenul pana la 1 martie si cu derogare pana la 15 aprilie “, or la alta pozitie este stabilit ca “ stratul vegetal trebuie sa acopere terenul 8 saptamani”- problema fiind , de cand curge termenul de 8 saptamani. S-a stabilit ca termenul de 8 saptamani sa curga de la data la care fermierul  notifica APIA, ca a infiintat cultura secundara iar din acel moment sa curga perioada de 8 saptamani.

Pentru a realiza practicile agricole benefice pentru clima si mediu , respectiv,  diversificarea si 5%  zone de interes ecologic, acestea  pot fi realizate din elementele ZIE sau strat vegetal care sa acopere terenul timp de 8 saptamani

–  corelarea Anexei 11 din proiectul de  Ordin 619/2015  (Lista categoriilor/culturilor  care se iau in calcul pentru exceptiile de la aplicarea practicilor agricole benefice pentru clima si mediu) cu OUG 3/2015 si  Ordinul 619 /2015 .

Membrii LAPAR, care au participat la sedinta, au propus schimbarea “Ghidului pentru solicitantii de plati directe si ajutoare nationale tranzitorii” intrucat colegii de la APIA din tara , lucreaza dupa Ghidul din anul 2015, iar Ordinul 619/2015 cat si OUG 3/2015 au suferit schimbari semnificative .

Birou Executiv LAPAR

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.