27 iulie 2021 - 04:47

MINISTRUL AGRICULTURII PETRE DAEA PUNCTEAZA UN BILANT POZITIV ALATURI DE PHIL HOGAN

În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, oficialii europeni sunt prezenți incepand de ieri, 3 iunie, la București, la palatul Parlamentului, si vor efectua vizite în teren pentru a verifica investițiile importante din domeniul agricol. Reuniunea informală propriu-zisă a miniștrilor Agriculturii și Pescuitului din statele membre ale Uniunii Europene s-a desfășurat azi si a fost prezidata de ministrul Adriculturii, Petre Daea. La eveniment este prezent, pe langa inaltii demnitari de la Bruxeles, si comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Phil Hogan.

La finalul reuniunii, in cadrul unei conferinte de presa, Petre Daea a sintetizat modul cum si-a exercitat Romania Presedintia Consiliului UE in domeniul agriculturii si directiile de urmat pentru viitoarea strategie a PAC:

Înainte de toate vreau să vă spun că mă simt onorat pentru faptul că această reuniune a Consiliului informal s-a desfășurat la București, într-o locație deosebită, fiind ultima lună de activitate în misiunea pe care o am cu prilejul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Pe agenda reuniunii de astăzi s-au regăsit subiecte deosebit de importante, de actualitate pentru statele membre, în contextul noii Politici Agricole Comune (PAC), respectiv: cercetarea agricolă, inovarea și bioeconomia – crearea de sinergii și instrument principal în domeniul dezvoltării rurale.

 În cadrul întâlnirii informale s-au desfășurat, de asemenea, schimburi de opinii cu privire la aceste tematici majore, precum și o informare din partea Președinției despre stadiul pregătirii candidatului unic al UE la postul de director general al FAO. Sunt alegeri foarte importante, pentru care, prin efortul președințiilor anterioare, Uniunea Europeană a reușit de această dată să propună o candidatură unică, cea a doamnei Catherine Geslain Lanéelle, fiind prima femeie candidat pentru acest post de când FAO a fost fondat acum 70 de ani. Perioada de prezentare a candidaturilor pentru funcția de DG FAO a fost deschisă de la 1 decembrie 2018, până în data de 28 februarie 2019. D-na Catherine Geslain-Lanéelle și-a prezentat cererea la începutul lunii decembrie 2018.

 Am reiterat astăzi necesitatea de a readuce în discuție cercetarea agricolă și bioeconomia, elemente catalizatoare pentru agricultură, luând în considerare viitoarea reformă a Politicii Agricole Comune.

În domeniul agriculturii, cercetarea și bioeconomia reprezintă priorități-cheie, menite să permită fermierilor din țările UE alinierea la standardele tot mai înalte impuse de PAC, mai ales la cele de mediu și climă.

 Vreau să subliniez, de asemenea, demersurile Uniunii Europene pentru susținerea cercetării și inovării, concretizate în:

  • programul-cadru de cercetare actual al UE ”Orizont 2020”,
  • politica de dezvoltare rurală și strategia pe termen lung intitulată „O abordare strategică a cercetării și inovării în domeniul agriculturii în UE”, finalizată de Comisie în iulie 2016.

În cadrul dezbaterii, discuțiile au fost legate de faptul că politicile solide și instrumentele adecvate au o deosebită relevanță pentru a asigura transmiterea către fermieri a cunoștințelor și a rezultatelor acestor cercetări.

S-a reliefat, de asemenea, necesitatea ca modernizarea în noua Politică Agricolă Comună să se axeze în principal pe construirea unui sistem funcțional de cunoaștere și inovare agricolă (AKIS) și pe cooperarea și integrarea sectorului primar în lanțurile de valori bioeconomice pentru asigurarea dezvoltării durabile.

Ideea unanim exprimată a fost aceea că, în domeniul agriculturii, cercetarea trebuie să joace un rol fundamental în dezvoltarea soluțiilor identificate pentru un viitor care să respecte obiectivele europene și pe cele de dezvoltare durabilă, în conformitate cu specificul local.

De asemenea, vreau să reamintesc că strategia “O bioeconomie durabilă pentru Europa – Consolidarea legăturii dintre economie, societate și mediu” a fost actualizată de către Comisia Europeană în octombrie 2018, punându-se accentul în special pe conceptele de durabilitate și circularitate, cu scopul de a promova reînnoirea sectoarelor industriale, modernizarea sistemelor de producție primară, protecția mediului și îmbunătățirea biodiversității.

În decembrie 2018, în cadrul Consiliului de Agricultură și Pescuit, miniștrii au realizat un schimb de opinii pe această temă, oficialii concentrându-și atenția asupra modului în care se poate valorifica potențialul bioeconomiei și al stimulării creșterii economice. În cadrul Președinției României, Consiliul a reanalizat subiectul bioeconomiei, în baza a trei aspecte propuse de țara noastră, care au vizat schimbul de bune practici, bioeconomia și viitoarea PAC, bioeconomia în Orizont Europa.

Astfel, Președinția română a identificat bioeconomia drept una dintre prioritățile sale marcante, organizând în acest sens Conferința la nivel înalt privind cercetarea agricolă – bază de dezvoltare a agriculturii europene, a zonelor rurale și a bioeconomiei, eveniment care a avut loc la București în data de 5 aprilie 2019. Această conferință a avut o serie de obiective ambițioase, precum: identificarea soluțiilor care să permită o integrare largă a agriculturii în bioeconomie, în economia circulară și participarea mai amplă a țărilor din Europa de Est la programul UE pentru cercetare și inovare Orizont 2020, stabilirea priorităților în domeniul cercetării agricole pentru a îndeplini noile cerințe privind bioeconomia și economia circulară.

În cadrul Consiliului de astăzi, miniștrii au împărtășit puncte de vedere cu privire la modul prin care s-ar putea asigura o orientare mai bună a politicii, pentru a face viabil un nou model de afaceri agricole, în special în sectorul bioeconomiei, pentru a-i încuraja pe fermieri să se îndrepte către inovare și cercetare.

Nu în ultimul rând, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru buna desfășurare a activităților derulate pe parcursul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.”