4 decembrie 2021 - 06:37

MINISTERUL AGRICULTURII CERE AJUTOR – DEVINO PARTENER MADR

Comisia Europeană a prezentat pachetul legislativ PAC pentru perioada 2021-2027.

În momentul de față se instituie Comitetul Consultativ Tematic pentru Planul Național Strategic 2021-2027 (CCT PNS), iar în acest sens, Ministerul Agricultuii face un apel cu scopul de a selecta parteneri pentru grupurile tematice care vor elabora Planul Național Strategic, respectând transparența cadrului instituțional și al cadrului juridic aplicabil.

În ceea ce privește dezvoltarea, aplicarea monitorizarea si evaluarea documentelor pentru programare națională, este necesar ca principiul european al pareneriatului să fie fespectat, iar statul membru are obligativitatea de a organiza și de a recunoaște un parteneriat în care să se regăsească următoarele:

 • Autorități publice relevante regionale și locale competente;
 • Parteneri economici și sociali;
 • Autorităţi competente în domeniul mediu şi climă;
 • Organisme relevante care reprezintă societatea civilă și, după caz, organismele responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a egalității de gen și a nediscriminării.

În vederea implementării Planului Național Strategic, toate propunerile emise de către partenerii acceptați trebuie să fie în acord și să ia în considerare Noul model de livrare PAC.

Pentru asigurarea respectării principiului parteneriatului, multiple structuri parteneriale vor fi organizate, acestea urmând să desfășoare activități consultative pentru stabilirea și prioritizarea acțiunilor incluse în noile programe cu finanțare europeană formate sub umbrela Comitetului Consultativ Tematic PNS. Totodată, diferite grupuri de lucru subsecvente vor fi constituite în cadrul acestui comitet, care vor viza următoarele domenii de interes.

 • Agricultură;
 • Industrie alimentară;
 • Siguranță și securitate alimentară;
 • Mediu și climă;
 • Tineri fermieri;
 • Ocupare şi incluziune socială, inclusiv LEADER;
 • Cercetare, inovare, transfer de cunoștințe.

În acest sens, MADR-AM PNDR lansează procesul de selecție a partenerilor pentru Planul Național Strategic. Entitățile interesate în participarea activă la procesul de programare pentru perioada 2021-2027 în unul sau mai multe grupuri de lucru menționate anterior sunt invitate sa transmită scrisori de intenție în acest sens pe adresa parteneri.pns@madr.ro până la data de 31 iulie 2019, ora 1700.

Scrisorile de intenție vor fi analizate la nivelul ministerului pe baza următoarelor criterii: reprezentativitatea organizației (număr de membri, aria de acoperire sectorială), relevanța sectorului pe care îl reprezintă organizația din perspectiva politicii agricole și/sau activitatea desfășurată până în prezent (de ex. Comitet de Monitorizare SAPARD, PNDR 2007-2013 sau PNDR 2014-2020, consultări europene/regionale/naționale organizate de MADR sau alte instituții, etc.), anunță Ministerul Agriculturii.