26 octombrie 2021 - 05:27

Ministerul Agriculturii a hotărât să desființeze camerele agricole

 Directiiile județene pentru agricultură vor prelua activitatea camerelor agricole.

directiiagricole

A fost lansat un proiect de Hotărâre prin care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale intenționează să reorganizeze direcțiile județene. Pe românește spus, urmează să fie preluate activitătile, patrimoniul și personalul caselor agronomului, compartimentelor din subordinea direcției monitorizare inspecții, verificare și control din cadrul Ministerului Agriculturii, precum și ale camerelor agricole județene, care vor fi desființate.

În schimb, oficiile de studii pedologice și agrochimice județene vor funcționa ca instituții publice, cu personalitate juridică. Activitatea va fi coordonată la nivel tehnic de către Ministerul Agriculturii, în vreme ce partea științifică va fi asigurată de către Institutul de Cercetări Pedologice și Agrochimice.

Personalul noilor entităti este format din personalul fostelor direcții pentru agricultură județene și a municipiului București, al caselor agronomului, al compartimentelor funcționale din subordinea Direcției monitorizare inspecții, verificare și control din cadrul Ministerului Agriculturii, precum și cel al camerelor agricole județene.