19 septembrie 2021 - 19:43

Cum pot membrii cooperativelor agricole să beneficieze de scutirea de impozit

Proiect de act normativ prin care membrii cooperativelor agricole pot beneficia de anumite facilități fiscale inclusiv de scutirea de impozit pe terenul agricol, construcții, solare , etc…

Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri, contribuabilii, membri cooperatori, transmit organelor fiscale locale o cerere privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri și documentele justificative menţionate mai jos, din care să rezulte că au comercializat minimum 50% din producţia agricolă valorificată prin/către cooperativa agricolă, respectiv:

a) adeverinţa eliberată de către cooperativa agricolă care să ateste calitatea de membru, cantităţile vândute de către contribuabilul, membru cooperator, prin/către cooperativa agricolă în anul calendaristic anterior celui pentru care se acordă scutirile, precum şi inventarul bunurilor declarate de membru şi care fac obiectul scutirilor; 

b) declaraţia pe propria răspundere întocmită de contribuabilul, membru cooperator, din care să reiasă: totalul cantităţilor de produse agricole comercializate în anul calendaristic anterior celui pentru care se acordă scutirile, cantităţile valorificate de acesta prin/către cooperativa agricolă în cadrul aceleiaşi perioade şi lista bunurilor cu destinaţie agricolă care fac obiectul scutirilor.

(2) Organele fiscale locale solicită de la direcţia pentru agricultură judeţeană producţia medie obţinută pe judeţ din exploatarea terenurilor agricole, a animalelor sau din activităţi agricole, după caz, care este comparată cu producţia vândută prin/către cooperativă, conform adeverinţei eliberate în acest sens, iar dacă se constată îndeplinirea condiţiei privind valorificarea a minimum 50% din producţia agricolă comercializată prin/către cooperativa agricolă respectivă, se procedează la acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren.

(3) Datele cu privire la producţia medie obţinută pe judeţ sunt comunicate de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi trebuie să fie identice cu cele pe care acestea le folosesc la calcularea normei de venit, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii
normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri, contribuabilii, cooperative agricole transmit organelor fiscale locale o cerere privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri și documentele justificative menționate mai jos, din care să rezulte că au prestat servicii către membrii cooperatori, respectiv:

a) inventarul clădirilor și terenurilor deținute în patrimoniu, care fac obiectul scutirilor;
b) copie după balanța de verificare a conturilor întocmită la sfârșitul anului precedent, din care să reiasă natura și valoarea prestărilor de servicii către membrii cooperatori evidențiate în conformitate cu prevederile din Legea Nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În vederea aplicării prevederilor prezentului ordin, scutirea de la plata impozitului pe profit, pe clădiri şi terenuri se acordă pe baza documentelor justificative, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea, prin care se atestă situaţia respectivă.

(6) Contribuabilii, cooperative agricole și membri cooperatori, au obligaţia să depună anual cererea privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri, însoţită de documentele justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie a anului curent.

(7) Contribuabilii, cooperative agricole evidențiază scutirea impozitului pe profit în cuprinsul formularului 101 ,,Declarație privind impozitul pe profit’’.

 

  1. Multumesc pentru informare. Sunt ing. horticultor, consultant agricol, fost functionar public, OJCA-Dambovita. Actualmente pensionar, informez, indrum catre accesare fonduri europene, fermierii din zone legumicole indeosebi. Apropo de acest document, de incurajarea fermierilor asociati, din pacate, in bazinul legumicol Baleni, nu exista o forma de asociere viabila. Legea 566/2004 nu a fost valorificata, nici de fermierii de aici, nici de Ministerul Agriculturii din primii ani ce s-au succedat dupa aceasta lege. S-a construit un depozit in Baleni pe fonduri europene, cu valoare de peste 2 mil euro, pe minim 5 membrii, dar 4 dintre ei sunt doar cu numele. Actualmente este administrat de un aventurier, care numai in spiritul unei forme asociative, nu functioneaza. Pacat de banii europeni.

  2. Domnul Ghinea avem și noi o problemă la primăria Radomiresti jud olt înlegatura cu pășunea și anul trecut și anul acesta am depus cereri la primărie pentru închirierea pasuni și domnul Primar nu vrea să ne inchirieze pășune.Vă rugăm frumos dacă puteți să ne ajutați și pe noi că am cerut ajutorul peste tot si nu ne ajută nimeni

Comments are closed.