23 ianuarie 2022 - 18:17

Măsurile PAC de reînnoire a generațiilor – avantaje pentru tinerii din mediul rural!

Măsurile PAC de reînnoire a generațiilor

În 2016, pentru fiecare fermier sub 40 de ani existau trei fermieri cu vârsta peste 65 de ani în UE. Îmbătrânirea este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă zonele rurale europene. Impactul PAC asupra reînnoirii generațiilor este în mare parte pozitiv, dar rămâne limitat în special în regiunile lipsite de infrastructură și servicii de bază.

PAC de la sine nu este suficientă pentru a aborda principalele bariere de intrare în agricultură, cum ar fi accesul la pământ și accesul la capital. Măsurile incluse în PAC susțin sustenabilitatea economică a tinerilor fermieri, dar potențialul total al acestor măsuri nu este exploatat. Acestea sunt câteva constatări cheie ale „Evaluării impactului PAC asupra reînnoirii generațiilor, dezvoltării locale și locurilor de muncă în zonele rurale” publicată recent de Comisia Europeană.

Evaluarea este susținută de un studiu extern și examinează eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată a UE măsurilor politice ale celor doi piloni ai PAC implementați între 2014 și 2020. Măsurile evaluate în studiu sunt cele mai relevante pentru reînnoirea generațiilor: (I) sprijin direct pentru plăți către tinerii fermieri; (II) sprijin pentru investiții; și (III) ajutor pentru înființarea de întreprinderi („măsurile PAC de reînnoire a generațiilor”).

Evaluarea constată că sprijinul oferit de „măsurile PAC de reînnoire a generațiilor” are un impact pozitiv asupra creșterii numărului de tineri fermieri, deși într-o măsură limitată. Acest impact pozitiv depinde și de alți factori. De exemplu, stimulentele socio-culturale și stimulentele economice mai largi, joacă un rol major în luarea deciziilor de a intra în agricultură sau de a trăi în zonele rurale.

Măsurile PAC de reînnoire a generațiilor îmbunătățesc performanța întreprinderilor agricole, rezistența acestora și transferul sigur al fermelor de la generația mai veche la cea tânără. Cu toate acestea, măsurile vizate tind să crească durabilitatea socio-economică a întreprinderilor agricole după ce tinerii fermieri și-au înființat afacerea, mai degrabă decât să contribuie la succesiunea în ferme. În plus, măsurile PAC de reînnoire a generațiilor nu sunt bine adaptate transferurilor agricole din afara familiei.

Sprijinul oferit de măsurile de reînnoire a generațiilor îi ajută pe noii fermieri să suporte costurile generale în urma înființării fermei lor și a sprijinului investițional din primii ani. Cu toate acestea, de la sine, este insuficient ca aceștia să poată aborda principalele bariere de intrare în agricultură, cum ar fi accesul la terenuri și problemele de capital.

Deși nivelul de pregătire al tinerilor manageri agricoli sub 35 de ani a crescut în timp, accesul la cunoștințe și consiliere este încă insuficient. În 2016, doar 43% dintre tinerii manageri de fermă au avut mai mult decât experiență practică, comparativ cu 32% în medie pentru toți fermierii din UE. Analiza arată avantajele oferirii de formare și consiliere, ca o condiție pentru accesarea subvențiilor de capital, a ajutorului pentru înființare și/sau a suplimentului de plată directă pentru tinerii fermieri.

Sprijinul pentru dezvoltare rurală, pe lângă alte politici ale UE, precum fondurile regionale și de coeziune, care promovează diversificarea economică rurală, servicii și infrastructuri mai bune (inclusiv activități neagricole), este vital pentru îmbunătățirea climatului economic mai larg, în special în zonele rurale.

Livrarea și impactul măsurilor PAC de reînnoire a generațiilor ar putea fi îmbunătățite, dacă statele membre dezvoltă abordări integrate, utilizând într-un mod coerent mai multe instrumente PAC și non-PAC și dispoziții legislative și fiscale mai largi. Viitoarele planuri strategice ale PAC vor oferi un cadru adecvat pentru a merge în această direcție.

PAC oferă un set de instrumente de reglementare și financiare pentru sectorul agricol, dintre care unele abordează în mod direct reînnoirea generațiilor și dezvoltarea zonelor rurale. Crearea unui supliment obligatoriu pentru tinerii fermieri în cadrul dispozițiilor privind plățile directe din 2015 a confirmat angajamentul de a încuraja reînnoirea generațiilor în agricultură.

Pe lângă sprijinul pentru plăți directe, programele de dezvoltare rurală oferă măsuri suplimentare pentru a ajuta tinerii fermieri să se instaleze. Acest sprijin poate include sfaturi sau granturi, împrumuturi și garanții pentru a ajuta la dezvoltarea afacerilor rurale. Reforma PAC din 2013 a introdus ajutoare la înființarea de întreprinderi pentru tinerii fermieri, un nivel de sprijin cu 20% mai mare pentru investițiile în active fizice și consiliere specifică fermierilor care se instalează pentru prima dată.

****

Doar 11% din toate exploatațiile agricole din Uniunea Europeană sunt conduse de fermieri sub 40 de ani – și convingerea mai multor tineri să aleagă agricultura este o provocare semnificativă.

Confruntată cu îmbătrânirea populației agricole, UE își intensifică eforturile de încurajare a tinerilor în agricultură. Tinerilor fermieri li se oferă o mână de ajutor pentru a-și dezvolta afacerea cu ajutorul subvențiilor de înființare, a sprijinului pentru venituri și a beneficiilor, cum ar fi formarea suplimentară.

Susținerea următoarei generații de fermieri europeni nu numai că sporește competitivitatea viitoare a agriculturii UE; de asemenea, contribuie la garantarea aprovizionării cu alimente a Europei pentru anii următori.