17 septembrie 2021 - 16:01

Managementul resturilor de pesticide din mașina de stropit și prevenirea eroziunii solului

De ce este important să spălăm mașina de stropit în câmp și în ce condiții putem efectua această operațiune în fermă, precum și ce măsuri se pot lua pentru a preveni eroziunea solului aflăm din materialul următor de la dl. profesor Ovidiu Ranta de la USAMV Cluj-Napoca, coordonatorul proiectului TOPPS – Pregătirea Operatorilor pentru prevenirea Poluării de la Sursele Punctuale, proiect monitorizat de către AIPROM.