2 august 2021 - 17:44

MADR publica inca un anunt de mare interes

Urmare adresei transmise de Secretariatul General al Guvernului cu privire la selecția membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF) – organ consultativ, fără personalitate juridică, funcționând pe lângă prim – ministru, constituit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 618/2005 privind constituirea Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale inițiază procedurile de consultare și selecție a organizațiilor neguvernamentale, în vederea transmiterii propunerilor către Secretariatul General al Guvernului, pentru sectorul agricol.

Astfel, membrii propuși trebuie să fie reprezentanți ai unor organizații asociative neguvernamentale, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, sau înființate prin legi speciale, relevante pentru domeniile în care activează, respectiv să aibă o vechime de minim 3 ani și să facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau să prezinte scrisori de recomandare.

În vederea depunerii candidaturilor, organizațiile asociative neguvernamentale trebuie să transmită Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Politici Agricole, până în data de 10 septembrie 2019, următoarele documente:

  1. a) adresa de propunere din partea organizației a unui reprezentant persoană fizică;
  2. b) documentele de constituire și de înregistrare;
  3. c) documentele privind alegerea conducerii;
  4. d) tabelul cu datele de contact ale membrilor conducerii organizației;
  5. e) copia C.I. și Curriculum Vitae ale reprezentantului propus;
  6. f) documentele din care să rezulte funcționarea neîntreruptă în ultimii 3 ani;
  7. g) documentele prin care să se facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau să prezinte scrisori de recomandare.

Documentele se transmit, atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic la adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro. Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt Mariana POPA, tel: 021.3072.414 și Philippe PĂROȘANU, tel: 021.3072.476.