19 septembrie 2021 - 20:48

MADR promite Camere Agricole, proceduri simplificate si facilitati fiscale pentru micii producatori

Conducerea MADR a continuat seria întâlnirilor de lucru cu membrii asociațiilor și federațiilor reprezentative. Astfel, joi, 12 decembrie 2019, s-au desfășurat reuniuni cu reprezentanți din sectorul legumicol și pomicol, cultură mare, sfeclă și cartof, pentru discuții asupra principalelor probleme cu care se confruntă fermierii. La întâlnirile derulate pe parcursul întregii zile și conduse fie de ministrul agriculturii, fie de secretarii de stat au participat directorii direcțiilor tehnice de specialitate, alături de experți din cadrul MADR și ai instituțiilor din subordine.

În deschiderea discuțiilor cu reprezentanții sectorului legumicol secretarul de stat Emil Dumitru a evidențiat că Planul Național Strategic va fi construit cu o nouă abordare în care se vor regăsi exigențele fiecărui sector al agriculturii, iar acest lucru va crea premisele ca în perioada 2021-2027 sectorul legume-fructe din România să devină mai puternic și mai competitiv.

MADR a transmis celor prezenți că împreună cu echipa tehnică din Minister va stabili un grafic de lucru cu membrii asociațiilor, iar politicile publice promovate vor ține cont de realitățile mediului de afaceri din România.

Printre problemele ridicate de reprezentanții sectorului amintim: facilități fiscale pentru micii producători și proceduri contabile simplificate, deficitul forței de muncă, măsuri pentru stimularea lucrătorilor din agricultură, soluții pentru ca micii producători de a se putea reuni în grupuri și organizații de producători, cooperative, soluții pentru stimularea sectorului de spații protejate, climatizarea serelor, simplificarea procedurilor pentru accesarea fondurilor europene, trasabilitatea pesticidelor.   

MADR a precizat că are în lucru un proiect de act normativ care vizează constituirea consiliilor pe produs, ca un instrument care va viza Organizarea Comună de Piață, iar în acest sens vor fi organizate periodic reuniuni inter-instituționale, pentru a stabili un mod de lucru cu proceduri clare.

Ministrul Adrian Oros a susținut că este necesară o analiză serioasă a modului de organizare și funcționare al sectorului precum și de măsuri fiscale, de stimulare a asocierii, de eliminare a concurenței neloiale și de creștere a forței de negociere, pentru a facilita accesul producătorilor pe piață.

Printre aspectele semnalate de membrii mediului asociativ din sectorul vegetal – cultura mare menționăm: dezvoltarea de sisteme de consultanță agricolă, protecția producătorilor de material semincer, elaborarea unui cadru legislativ pentru distanțele de protecție în vederea obținerii semințelor de calitate, accesul la noile tehnologii de selecție și reproducere, susținerea la Uniunea Europeană a modificărilor pe care agricultorii și asociațiile le solicită în privința organismelor modificate genetic, adoptarea unui set de măsuri în vederea stimulării utilizării semințelor certificate, dimensionarea clară a fermelor mijlocii, transferul de generație etc.

MADR le-a dat asigurări asociațiilor că toate propunerile transmise vor fi analizate urmând a fi transmise către membrii mediului asociativ termene de realizare concrete.   

Actuala conducere a MADR și-a reafirmat susținerea pentru înființarea Camerelor agricole, așa cum prevede programul de guvernare, care vor fi instituții private de interes public, iar în perioada următoare vor fi constituite grupuri de lucru pentru discutarea aspectelor ce vizează modul de funcționare și organizare a acestora.

MADR a precizat că toate cele trei structuri de fermă sunt importante pentru dezvoltarea satului românesc, iar măsurile cuprinse în PNS vor cuprinde alocări în raport de nevoi, cu accent pe ferma de familie și pe clasa de mijloc în agricultură, fără de care nu se va putea dezvolta un sat sănătos.

În ce privește discuția cu formele asociative din sectorul cultivatorilor de sfeclă de zahar și cartof, condusă de secretarul de stat Claudiu Sorin Roșu-Mareș, fermierii au ridicat problema dăunătorilor foarte agresivi și necesitatea obținerii unei noi derogări pentru folosirea neonicotinoidelor, menținerea sprijinului cuplat în sectorul vegetal și în perioada de tranziție, respectiv 2021, precum și faptul că se confruntă cu costuri foarte mari la transporturi cu sfecla de zahăr către fabricile de procesare. De asemenea, cultivatorii de cartofi au semnalat că problema costurilor ridicate la înființarea culturii de cartof pentru industrializare și faptul că suprafețele sunt în scădere față de anii precedenți. Secretarul de stat Mareș a dat asigurări că MADR are toată deschiderea pentru dialog cu mediul asociativ, iar soluțiile și propunerile care vin din partea sectoarelor de specialitate vor fi analizate în vederea transpunerii lor în viitorul Plan Național Strategic 2021-2027.