21 ianuarie 2022 - 03:28

MADR LANSEAZA O NOUA SESIUNE DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE A EXPLOATATIILOR POMICOLE

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță lansarea în perioada 15 februarie – 15 august 2019 a sesiunii de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020 (PNDR 2020).

Alocarea financiară pentru sesiunea continuă anuală de depunere proiecte este de 65.413.105 Euro, din care 3.500.000 Euro pentru obținerea de material de înmulțire și plantare fructifer.

Pragul minim de selecție al proiectelor aferente sM 4.1a este de 10 puncte. Pragurile de calitate lunare, pentru sM 4.1a sunt următoarele:

  • Componenta fără obținere de material de înmulțire și plantare fructifer

Perioada de depunere Prag de calitate

15 februarie – 15 martie 75 puncte

16 martie – 15 aprilie 60 puncte

16 aprilie – 15 mai 50 puncte

16 mai – 15 iunie 35 puncte

16 iunie – 15 iulie 25 puncte

16 iulie – 15 august 10 puncte

  • Componenta ”obținere de material de înmulțire și plantare fructifer”

Perioada de depunere Prag de calitate

15 februarie – 15 martie 50 puncte

16 martie – 15 aprilie 45 puncte

16 aprilie – 15 mai 35 puncte

16 mai – 15 iunie 25 puncte

16 iunie – 15 iulie 15 puncte

16 iulie – 15 august 10 puncte

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, modernizarea și/sau extinderea unităților de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate cu pepiniere pomicole.

Depunerea Cererilor de Finanțare pentru submăsura 4.1a se va face on-line pe  https://online.afir.info/, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând cu data de 15 februarie 2019, ora 09:00.

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferente submăsurii 4.1a este 15 august 2019, ora 16:00.