MADR: Cum au fost fost gestionate cele 11 milioane de euro primite de România pentru sectoarele laptelui şi cărnii de porc

euro_buzunarCu privire la afirmaţiile făcute în spaţiul public ce vizează ajutorul excepţional care i-a fost alocat României de către Comisia Europeană pentru sectorul laptelui și al cărnii de porc, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face următoarele precizări pentru corecta informare a publicului, printr-un comunicat remis redacţiei:
Conform Hotărârii nr. 160 din 16 martie 2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial Nr. 202 din 18 martie 2016, suma prevăzută pentru România este echivalentul în lei a 11.145.958 euro:

  1. a) echivalentul în lei a 8.773.154 euro pentru sectorul laptelui şi produselor lactate;
  2. b) echivalentul în lei a 2.372.804 euro pentru sectorul de creştere a porcinelor.

Perioada de depunere a cererilor de ajutor financiar a fost 22 martie – 08 aprilie 2016. Au depus cereri de plată 16.837 de producători de lapte din cei aproximativ  21.000 înregistrați, cu o valoare de 7.057.952 euro, ceea ce reprezintă un procent de 80,44% din suma totală alocată sectorului.
Pentru a veni în sprijinul producătorilor de lapte care nu au reuşit să depună cererea de ajutor financiar în perioada menţionată mai sus prin H.G. nr. 367/18.05.2016, de modificare a HG 160/2016, s-a stabilit o nouă perioadă de depunere între 30.05 – 06.06.2016, în vederea distribuirii întregii sume către beneficiari.
Pentru buna desfăşurare a activității de administrare a cererilor de acordare a ajutorului financiar, APIA a elaborat „Ghidul solicitantului ajutorului financiar”, a dezvoltat o aplicație electronică şi a elaborat instrucţiuni de lucru pentru primirea şi verificarea cererilor.
Preluarea cererilor în prima sesiune de depunere s-a desfășurat în condiții optime, iar până la data prezentei au fost introduse în aplicația electronică a ajutorului excepțional – în sectorul laptelui şi produselor lactate cca 10.500 de cereri.
Plata sprijinului se poate face după primirea tuturor cererilor de plată (inclusiv cele din sesiunea a doua) având în vedere procedura de redistribuire a plafonului rămas neutilizat sau reducere a cuantumului individual în cazul depăşirii plafonului alocat, conform art. 12 din HG 160/2016 așa cum a fost modificată prin HG 367/2016.
Conform art. 2 din R. (UE) 1853/2015 și ale art.11 din HG nr. 160/2016 plăţile se efectuează până cel târziu la data de 30 iunie 2016.
În sectorul de creştere a porcinelor, suma prevăzută se distribuie crescătorilor de porcine după cum urmează:

  1. a) echivalentul în lei a 2.072.804 euro pentru activitatea de creştere şi îngrăşare din exploataţii;
  2. b) echivalentul în lei a 300.000 euro pentru activitatea de reproducţie din exploataţii.

În ce privește termenul de depunere pentru obţinerea ajutoarelor financiare facem precizarea că până la data de 8 aprilie 2016 producătorii agricoli au depus cererea de solicitare la centrul judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, însoţită de documente specifice. Plăţile urmează să se efectueze până la data de 30 iunie 2016.
La data prezentei, respectiv 26.05.2016, sunt încărcate în aplicația electronică a ajutorului excepțional – sectorul porcine un număr de 215 cereri de solicitare cu anexele aferente, pe baza carora se determina efectivele eligibile, respectiv cuantumul pentru activitatea de creştere şi îngrăşare din exploataţii si pentru activitatea de reproducţie din exploataţii.
Facem precizarea că suma totală alocată sectorului de creştere a porcinelor se împarte la producătorii agricoli au depus deja cererea de solicitare.
În sectorul laptelui şi produselor lactate, conform art. 4  alin (1) din HG nr. 160/2016, ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. a)sunt înscrişi în sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări pentru anul de cotă 2014-2015, şi deţin cotă de livrări la data de 31 martie 2015;
  2. b)sunt în activitate, fapt dovedit prin existenţa unui contract încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim-cumpărător, şi deţin cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului;
  3. c)producţia de lapte livrată pe beneficiar este de minimum 5 tone de lapte în anul de cotă 2014-2015.

Conform art. 5 din HG nr. 160/2016, suma cuvenită fiecărui producător de lapte, se calculează de către A.P.I.A. conform cantităţii de lapte livrate în anul de cotă 2014-2015, astfel:

  1. a)240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv şi 20 de tone inclusiv;
  2. b)12 euro/tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 de tone şi până la 200 de tone inclusiv;
  3. c)900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 de tone.

 
 
 

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole