26 ianuarie 2022 - 13:55

MADR bate cu pumnul în masa UE

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) e nemulțumit de textul propunerii de Regulament de stabilire a normelor privind sprijinul pentru Planurile strategice naționale.

Astfel MADR a acordat mandat Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE- Comitetul Special pentru Agricultură pentru îmbunătăţirea textului Regulamentului în baza căruia se va creiona Planul Naţional Strategic, astfel încât acesta să răspundă nevoilor şi priorităţilor agriculturii româneşti.

MADR susține într-un comunicat transmis presei că textul propunerii de Regulament de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice naționale poate fi îmbunătățit conform compromisului atins la finele lunii Iunie 2021.

„Este necesar să ne asigurăm că fiecare ecoschemă poate să acopere un singur domeniu de acţiune pentru mediu, climă, bunăstarea animalelor sau rezistenţa la antimicrobiene. Cu privire la investiţiile realizate din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, rata intensităţii trebuie să rămână 75%, aşa cum a fost agreat în cadrul negocierii politice din iunie şi nu 65% aşa cum este prevăzut în actualul text al regulamentului”, se precizează în comunicatul MADR.

În ceea ce privește prevederea referitoare la irigații, MADR cere să fie îmbunătățită din perspectiva eligibilității pentru a putea realiza investiții în infrastructura secundară, așa cum s-a solicitat în cadrul consiliilor de miniștri.

De asemenea, textul Regulamentului ar trebui să conțină, în viziunea MADR, mențiunea expresă prin care sunt sprijinite contribuțiile financiare la primele pentru sistemele de asigurare (reasigurare) sau alte instrumente de gestionare a riscurilor, inclusiv costurile administrative și de implementare aferente înființării acestora.

La rândul său, Copa-Cogeca, la solicitarea Alianței pentru Agricultură și Cooperare din România, tratează cu atenție sporită și susține aspectul legat de managementul riscului în pozițiile transmise către autoritățile europene.

„Dorim să ne asigurăm că textul regulamentului va fi suficient de flexibil şi permisiv, astfel încât să deservească necesităţilor şi specificităţilor României şi celorlalte state membre. În acest sens, MADR a acordat mandat Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE pentru Comitetul Special pentru Agricultură. Menţionăm nevoia de revizuire a textului şi importanţa cuprinderii acestor aspecte în legislaţia ce reglementează Planurile naţionale strategice pentru a răspunde solicitărilor întregului sector agricol românesc”, se mai arată în comunicat.