31 iulie 2021 - 14:26

MADR ANUNTA AMENZI INTRE 10.000-35.000 DE LEI PENTRU FERMIERI

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat în cursul acestei zile, 11 iunie 2019, un proiect de Ordonanță de Urgență prin care se anunță amenzi între 10.000-35.000 lei pentru acei fermieri care încalcă regulile de comercializare, utilizare și depozitare a diferitelor produse de protecție a plantelor, după cum urmează:

        Amenzi între 10.000-15.000 de lei:

 • Nerespectarea condițiilor de depozitare, manipulare și de utilizare a produselor de protecție a plantelor;
 • Refuzul persoanelor fizice autorizate și juridice care desfăşoară activităţi cu produse de protecţie a plantelor de a permite accesul în unitate a reprezentanților ANF pentru efectuarea controlului, și prelevarea de probe;
 • Refuzul persoanelor fizice autorizate și juridice de a prezenta autorizațiile sau orice alte documente necesare pentru efectuarea controlului;
 • Publicitatea produselor de protecție a plantelor neomologate pe teritoriul României;
 • Comercializarea de produse de protecție a plantelor către persoane care nu au împlinit vârsta de minim 18 ani;
 • Comercializarea produselor de protecție a plantelor fără documentele de calitate;
 • Comercializarea sau utilizarea de produse de protecţie a plantelor cu termen de valabilitate expirat;
 • Nerespectarea condițiilor care au stat la baza autorizării activitățiilor de reambalare, comercializare, utilizare și prestări servicii cu produse de protecție a plantelor.

         Amenzi între 20.000-25.000 de lei:

 • Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare menționate pe eticheta produsului de protecție a plantelor;
 • Lipsa registrelor de evidență a produselor de protecție a plantelor și a tratamentelor fitosanitare efectuate;
 • Nerespectarea prevederilor privind semințele tratate cu produse de protecție a plantelor neomologate în România;
 • Nerespectarea prevederilor privind depozitarea produselor de protecție a plantelor.

       Amenzi între 30.000-35.000 de lei:

 • Reambalarea, comercializarea, utilizarea și prestarea de servicii cu produse de protecție a plantelor fără autorizație;
 • Fabricarea sau reambalarea produselor de protecție a plantelor, fără acordul scris al deținătorului omologării sau a reprezentantului său legal în România;
 • Reambalarea produselor de protecție a plantelor după încetarea acordului scris al deținătorului omologării sau a reprezentantului său legal în România, sau în alte condiții decât cele menționate în acordul dintre aceștia;
 • Fabricarea, reambalarea sau punerea pe piață a produselor de protecție a plantelor fără respectarea parametrilor de calitate, a etichetării și ambalării;
 • Fabricarea unui produs de protecție a plantelor destinat utilizării într-un alt stat membru sau într-o țară terță cu nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 8;
 • Nerespectarea prevederilor privind reambalarea produselor de protecție a plantelor;
 • Comercializarea produselor de protecție a plantelor în alte spații decât cele autorizate;
 • Cproduselor de protecție a plantelor de către alte persoane decât cele autorizate să comercializeze, utilizeze și să presteze servicii cu astfel de produse de protecție a plantelor;
 • Nerespectarea prevederilor privind neutralizarea produselor identificate ca ilicite sau neconforme;
 • Lipsa evidențelor;
 • Utilizarea produselor de protecţie a plantelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost omologate, inclusiv sub formă de momeli toxice sau pentru braconaj.

De menționat este faptul că aceste amenzi îi vizează și pe cei care fabrică produsele respective.

Pentru proiectul integral de Ordonanță de Urgență, accesați website-ul MADR.