14 mai 2021 - 14:13

Lege importanta pentru crescatorii de animale, promulgata de Klaus Iohannis

Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat astăzi, 9 ianuarie, Legea care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, care prevede că pășunatul animalelor este interzis în timpul iernii.

Camera Deputaţilor a adoptat în luna decembrie în calitate de for decizional, cu 252 de voturi „pentru”, 0 contra și 9 abțineri, proiectul de lege  proiectul de lege care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.

Articolul 23 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

În scopul gestionării durabile a faunei cinegetice, se interzic:

„C) păşunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie, cu excepţia cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deținătorului de teren agricol pe care se păşunează şi care este înregistrat la unitatea administrativ-teritorială.”

Crescătorii de animale riscă amenzi usturătoare, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. c) sacționându-se cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.

De asemenea, se modifică articolul 13 din legea 407/2006, deoarece „pagubele produse de animale nu se delimitează numai la culturi agricole, silvice și la animale domestice, ci și la accidente auto, omucideri sau vătămări corporale produse de urși”.

Legea în vigoare prevede că despăgubirile pot fi acordate doar de către conducătorii structurilor teritoriale ale Ministerului Apelor și Pădurilor, iar potrivit expunerii de motive, documentele necesare despăgubirii în caz de daune ajung greu la gărzile forestirere ale Ministerului Apelor și Pădurilor și de multe ori incomplete, fiind imposibilă despăgubirea.

Totodată, legea modifică și definiția vânătorii.

„Vânătoare este acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate, însă nu constituie acțiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora, precum și îndepărtarea sau imobilizarea animalelor care ameninţă viaţa ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora ori imobilizarea animalelor a căror viaţă ori integritate corporală este pusă în pericol în urma unei intervenţii umane realizate cu orice mijloace legale de protecţie şi imobilizare, de către personalul autorizat al Ministerului Afacerilor Interne în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu”, se arată în proiectul de lege.

Pentru facilitarea procesului de despăgubire, „se impune ca pagubele cauzate de exemplare din specia de faună de interes cinegetic să fie compensate direct și în cel mai scurt timp de către autoritatea publică deconcentrată pentru silvicultură, care prin organele sale teritoriale poate să acționeze prompt”, se arată în expunera de motive a proiectului de lege.

De asemenea, în cazul unui accident de circulație cu un specimen din fauna cinegetică , pagubele rezultate sunt suportate de administratorul drumului dacă nu sunt montate indicatoare inscripționate cu avertizarea „atenție animale”.

La articolul 13, din legea 407/2006, se adaugă un nou alineat care prevede că se pot da despăgubiri și daune morale pentru persoanele care sunt vitcima unui atac din partea animalelor, în caz de rănire sau deces.

Totodată, potrivit articolului III modificat, „reactualizarea delimitării fondurilor cinegetice și stabilirea suprafețelor acestora pe categorii de proprietari și de folosință se face în condițiile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr 407/2006, de către administrator, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi ori de cîte ori este necesar ca urmare a modificării condițiilor de mediu sau a structurii supfrafețelor fondurilor cinegetice”.

„În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, pe suprafeţele din perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, aeroporturi, gări, unităţi militare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a pisicilor şi a câinilor hoinari se realizează în condiţiile prezentei legi şi ale cotelor de recoltă sau ale derogărilor aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof, pe baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administraţiei suprafeţei împrejmuite, după caz, şi cu acordul prealabil al proprietarului de teren”,se arată în articolul 34, punctul 1, modificat.

De asemenea, articolul 42, literea m) se modifică astfel: „vânătoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de iluminare, cu excepţia situaţiilor de urgenţă stabilite prin derogări acordate de autoritatea publică centrală care răspunde de mediu pentru recoltarea exemplarelor din specia mistreţ în vederea prevenirii pagubelor sau pentru combaterea epizootiilor, şi vânătoarea prin folosirea dispozitivelor prevăzute în lege”.