29 iulie 2021 - 04:33

Laboratoare moderne pentru analiza laptelui – Recomandarile specialistului

Centrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași, România are laboratoare pentru analize fizico-chimice, microbiologice și senzoriale aplicate produselor de origine animală. Ceea ce se face în laboratoare demonstrează că rolul tehnologiei nu este întâmplător iar specialiștii sunt extrem de importanți. Nu sunt multe proiecte cu finanțare europeană care s-au finalizat cu o absorbție a fondurilor de peste 99,50 %, cu toate obiectivele atinse și fără nici o corecție sau sume neeligibile. Un astfel de caz este cel de la facultatea de zootehnie de la Iași.

Autor: Daria Diaconiuc