LA CEAS DE BILANT AGRICOL, IN CARAS-SEVERIN E LA MODA BALADA UNUI “CREIER” MIC

În urma şedinţei Colegiului prefectural s-a analizat situaţia la zi a activităţilor agricole desfăşurate în acest an în judeţul Caraş-Severin. Anul acesta 47.367 hectare de teren arabil a rămas neînsămânțat. Se pare că țăranii din Banatul de Munte  fie că au ajuns la o vârstă înaintată care nu le permite să muncească ori s-au dus la cele veşnice, fie nu mai vor să lucreze pământul, cândva mândria familiilor bănăţeni.

Astfel, din  toata suprafaţa arabilă de 129.478 de ha, doar 64% a fost însămânţată, fenomen întâlnit în special în sectorul gospodăriilor populaţiei.

În urmă cu un secol, situația era asemănătoare. Predomină culturile de porumb – 20.773 hectare şi grâu, însămânţat pe 17.565 hectare. În rest, cantităţi mici de triticale de toamnă, orz, orzoaică, ovăz de primăvară şi, cel mai puțin, sorg şi orzoaică de primăvară.

La fel stăm și în privinţa pomiculturii, dintr-un total patrimoniu pomicol de 11.170 ha, numai 4.397 ha reprezintă livezile pe rod (restul sunt livezi în declin, livezi nou plantate şi teren în pregătire pentru plantaţii pomicole), dar şi acestea sunt slab productive, majoritatea fiind îmbătrânite şi neîngrijite, fapt ce duce la obţinerea unor producţii de fructe diminuată.

În Caraş-Severin, legumele de câmp şi în solarii ocupă o suprafaţă infimă, de 1.850 hectare, serele şi căpşuneriile se întind doar pe 2, respectiv 3 hectare.

Suprafaţa viticolă pe  rod este de 788 ha, din care 369 ha  sunt vii altoite şi indigene pe rod şi vii hibride pe rod 232 ha, suprafeţe care  se află în sectorul privat.