28 octombrie 2021 - 15:08

Jargonul taxonomiei, sau despre limbajul totalitar “novlimba”, în stilul lui George Orwell

Opoziția din partea a zece state membre și comentariile exprimate cu ocazia consultării publice vor conduce la revizuirea proiectului de act delegat, dar Comisia va trebui să facă un efort pedagogic, de educare a publiculului, dacă va dori să-l convingă de temeinicia taxonomiei. Trebuie să-i citim pe marii romancieri pentru a întelege vremurile în care trăim. În 1984, George Orwell pune în scenă trei regiuni totalitare care împart lumea: Eurasia, Estasia și Oceania. Ca instrument de dominație, liderii Oceaniei au inventat o limbă, cunoscută ca “novlimba”.

Principiul novlimbei este că, cu cât reducem mai mult numărul de cuvinte dintr-o limbă, cu atât reducem delicatețea și subtilitatea limbii și capacitatea oamenilor de a gândi. Cum scrie Wikipedia: “Este o simplificare lexicală și sintactică a limbii destinată să facă imposibilă exprimarea ideilor subversive și evitarea oricărei formulări critice, scopul final fiind acela de a suprima conceptul de critică” Exact așa este și cu taxonomia!

Mai puțin vocabular, dar mai multe cuvinte, fraze, pagini…

Când am început să fiu interesat de chestiunea taxonomiei, am fost lovit de volumul de texte redactate de Comisie: raportul tehnic despre taxonomie numără 420 de pagini, proiectul de lege și cele două anexe 500 de pagini și un document cu întrebări frecvente de 150 de pagini! Dar cu cât citeam mai mult aceste documente, cu atât le înțelegeam mai puțin. Evident, nu eram singurul care se simțea neputincios în fața unui asemenea potop birocratic. Când întrebam în jurul meu, persoanele se împărțeau în două categorii: cei satisfăcuți că nu erau incluși în proiectul de lege și cei nemultumiți că erau incluși, dar nimeni nu era capabil să-mi explice precis de ce! Unii erau prea tehnici, alții prea generali..

Vedeam în chestiunile legate de taxonomie rezultatul acestei novlimbi, atât de teoretică, atât de virtuală și, mai ales, atât de neînțeleasă. Confuzia mea a crescut brusc atunci când am descoperit că toate aceste documente, inclusiv proiectul de lege și anexele sale, nu existau decât într-o singură limbă, engleza. Astăzi, actele delegate nu sunt traduse decât după adoptarea lor de către Comisie. Este absolut inacceptabil, mai ales atunci când este vorba despre un subiect atât de important și atât de controversat.

În mod evident, traducerea a 500 de pagini în 24 de limbi (1200 de pagini în total) duce la un impas birocratic. Dar soluția există. Este suficient să fie mai scurt, mai puțin tehnic și mai conceptual.

Așadar, rugăm pe fiecare să citească toate aceste texte în engleză și să răspundă în engleză, indiferent de limba maternă și de capacitatea lingvistică. Sau Orwell are dreptate când scrie că gândirea funcționează în funcție de vocabularul disponibil: o cunoaștere lexicală mai bună înseamnă o capacitate mare de a analiza și de a comenta, în timp ce un vocabular slab duce la răspunsuri ad-hoc, fără o viziune cuprinzătoare asupra problemei.

Totul este astfel conceput astfel încât o critică de ansamblu a proiectului de taxonomie să fie imposibilă criticile “de detalii” să se înece în alte critici “ de detalii”, fără speranța schimbării direcției de ansamblu.

Reluați problema taxonomiei de la început: explicați de ce și cum, în cuvinte simple

Tot răul spre bine! Demisia Comisarului irlandez a condus la nominalizarea unui nou responsabil de servicii financiare în inima Colegiului. Venită din alte orizonturi și jurnalist de profesie, doamna McGuinness se va concentra precis pe metodologia și dimensiunea educațională a dosarului privind taxonomia. Nu mă îndoiesc de acest lucru.

Comisiei îi revine sarcina de a demonstra că proiectul legat de taxonomie nu este doar o construcție virtuală și că are legătură cu economia reală. Pentru a realiza acest lucru, multe lucruri trebuie să fie reluate de la început pentru a crea transparență și un climat de încredere între DG FISMA și sectoarele economice nefinanciare. Dar pentru acest lucru, este nevoie de timp.

Termenul limită pentru intrarea în vigoare a primului act delegat de taxonomie- 1 ianuarie 2022- nu va intra în grafic. Reglementarea trebuie să fie calitativă, nu cantitativă. Ea trebuie să fie utilă și nu represivă. În această perioadă de criză sanitară și de relansare a economiei europene, taxonomia nu este o urgență. Să acordăm timp suficient pentru adoptarea unui sistem semnificativ în obiectivul său, dar inconsistent în modalitățile sale pentru a crea întreprinderilor un instrument util în parcursul lor lung spre o economie decarbonizată! Mai puține cuvinte, mai multă substanță: aceasta este cheia!