Între 3 și 10 milioane de euro/proiect pentru capacități de depozitare și procesare. Ghidul solicitantului intervenția DR-22

Fermierii interesați să-și dezvolte capacități de depozitare și procesare pot accesa fonduri europene între 3 și 10 milioane de euro/proiect, prin intervenția DR-22 – Investitii in conditionarea, depozitarea si procesarea produselor agricole si pomicole din Programul Strategic PAC 2023-2027.

Potrivit Ghidului solicitantului pus în dezbatere publică de MADR și AFIR, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 65% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri, forme asociative și alte întreprinderi și nu va depăși:

 • maximum 3 milioane euro/proiect pentru proiectele de investiții de modernizare;
 • maximum 10 milioane euro/proiect pentru proiectele de investiții de înființare care își propun cel puțin investiții de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate;
 • maximum 7 milioane euro/proiect pentru celelalte investiții de înființare.

 

Beneficiari

 

Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-22 – Investitii in conditionarea, depozitarea si procesarea produselor agricole si pomicole prevede că beneficiarii de fonduri nerambursabile pot fi:

- Publicitate -
 1. Forme asociative cu rol economic:
 • Cooperative agricole și societăți cooperative, constituite în baza legislatiei naționale în vigoare;
 • Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR.
 1. Alti operatori economici care se incadreaza în: IMM, conform Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderi mari, inclusiv fermieri care se încadreaza in statutul de IMM/ intreprindere mare.

Atenție! Calitatea de fermier (dacă este cazul) a solicitantului va fi verificată în baza de date APIA/ANSVSA.

Categoriile de beneficiari eligibili (care pot primi fonduri nerambursabile) pentru intervenția DR-22 – Investitii in conditionarea, depozitarea si procesarea produselor agricole si pomicole sunt:

– Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUGnr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

– Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

– Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

– Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

– Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

– Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;

– Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;

– Grupuri și organizații de producători (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Atenție! Pentru Organizațiile de producători din sectorul legume-fructe se vor face verificări încrucișate cu APIA pentru evitarea dublei finanțări.

Grupurile și organizațiile de producători pot propune investiții care vizează doar produsul/produsele pentru care au obținut recunoaștere.

Solicitanții care au depus solicitare de sprijin prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026 nu vor putea aplica proiect prin DR-22.

 

Condiții de eligibilitate

 

 

În Ghidul solicitantului sunt prevăzute următoarele condiţiile obligatorii pentru acordarea sprijinului:

– Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției

– Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare

– Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza prezentării documentatiei tehnico-economice

– Investiția va respecta prevederile legislației nationale în vigoare aplicabila proiectului

 

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

 

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile, cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile înscrise în proiectul selectat trebuie, de asemenea, finalizate până la data depunerii ultimei cereri de plată.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale (active fizice şi circulante: clădiri, mijloace de transport, utilaje etc.) şi/sau necorporale (active necorporale sub forma de fond de comerţ, brevete etc., cheltuieli – în sensul contabil al cuvântului – de publicitate, cu studii etc.), conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

* Cheltuieli aferente investițiilor corporale (lista indicativă):

 1. Înfiintarea, extinderea și/sau modernizarea infrastructurii de conditionare, depozitare si/sau procesare a produselor agricole si pomicole;
 • Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de conditionare, depozitare;
 • Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 • Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect;
 • Cheltuieli pentru asigurarea respectării condițiilor de igienă și a fluxului tehnologic, precum spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru servirea mesei etc.
 1. Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componentă secundară a proiectului;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing (este considerată cheltuiala eligibila doar leasingul financiar) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate ;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
 • Cheltuieli aferente comercializării produselor: magazine proprii în aceeasi locatie /locație diferită de locația unității de procesare, magazin on-line, rulote /autorulote/ automate alimentare.

În magazinele proprii (magazinele societății din locații deținute în proprietate sau închiriate), ca investiție nouă sau de modernizare (locația unității de procesare și/sau locații diferite de cea a unității de procesare sprijinită prin proiect, pot fi comercializate atât produse proprii (majoritar cantitativ), cât și produse ale terților obținute ca urmare a prestării de servicii pe aceeași linie de procesare. Vor fi eligibile investițiile necesare comercializării produselor proprii și a produselor similare ale terților obținute pe aceeași linie de procesare, existentă/vizată prin proiect de către solicitant, de exemplu:

 • înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
 • etichetarea (crearea conceptului);
 • creare marcă înregistrată/brand .
 1. Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componenta secundara a proiectului de investitii, legate de:
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, geotermală, hidrotermală etc.) exclusiv pentru consum propriu, fără ca solicitantul să fie prosumator;
 • Îmbunatățirea eficienței energetice a clădirilor în care se desfășoara o activitate eligibilă în cadrul intervenției (ex. utilizare materiale constructive care permit îmbunătățirea eficienței energetice, izolare termică, echipamente recuperare energie termică etc);
 • Achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor GES.
 1. Investiții în economia circulară, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții (destinate exclusiv consumului propriu) legate de:
 • Producerea și utilizarea energiei din valorificarea biomasei (inclusiv din deșeuri alimentare rezultate în urma procesării produselor zootehnice, vegetale și pomicole);
 • Prelucrarea deșeurilor alimentare destinate recuperării și a subproduselor în biocomponente, cum ar fi bioprodusele destinate consumului animal etc;
 • Achiziționarea de echipamente pentru reutilizarea ambalajelor în propriul proces tehnologic.
 1. Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management, ca parte componentă secundară a proiectului, necesare pentru desfășurarea activității vizate prin proiect (ex. sisteme de tip Internet of Things, inclusiv pentru soluții de automatizare de tip Robotic Process Automation (conectare cântare digitale cu sisteme de gestiune, recepţie materii prime, monitorizare consum după reţete,conectarea şi automatizarea echipamentelor/instalaţiilor/ senzorilor cu sistemele de gestiune) sau pentru soluții de tip blockchain sau de securitate informatică.

Atenție! Investițiile legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management vor fi eligibile și în contextul în care reprezintă parte integrantă a utilajului/echipamentului vizat prin proiect.

 1. Îmbunătățirea controlului intern al calității, ca parte secundară a proiectului;
 2. Conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare.
 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde* impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agroalimentare;

Atenție! Vor fi considerate cheltuieli eligibile următoarele mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect:

– Autocisterne,

– Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),

– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),

– Rulote și autorulote alimentare;

– Remorci și semiremorci specializate;

–Mijloace de transport compacte, specializate, omologate pentru transportul animalelor vii.

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

* Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 • Marketingul produselor obținute etc.

Cheltuielile aferente marketingului produselor obținute vor avea o valoare eligibilă de max. 5%, dar nu mai mult de 100.000 euro din valoarea eligibilă a proiectului.

Informații complete despre despre condițiile de eligibilitate, tipurile de investiții și cheltuieli, Criteriile de selecţie ale proiectului cu punctajele aferente, precum și procedurile de depunere și verificare a documentelor necesare citiți pe larg în Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-22 – Investitii in conditionarea, depozitarea si procesarea produselor agricole si pomicole pus în dezbatere publică de MADR (aici) și AFIR (aici).

Facem precizarea că, fiind vorba de un document supus consultării publice, Ghidul solicitantului mai poate suferi unele modificări.

Citiți și:
Ghidul solicitantului: DR-20 – Investiții în sectorul zootehnic
Ghidul solicitantului: intervenția DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole