20 ianuarie 2022 - 03:41

INTALNIRE DE LUCRU LA MADR PENTRU STOPAREA DECLINULUI LICEELOR AGRICOLE

În data de 15 aprilie 2019, la sediul MADR, a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanții liceelor agricole pentru discuții aplicate privind Legea 57/2019. Reamintim că, în conformitate cu prevederile Programului de Guvernare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat proiectul de lege care reglementează activitatea liceelor agricole, în sensul stopării declinului acestora, asigurând corelarea programei școlare și a specializărilor cu noile realități din agricultură.

La întâlnire au participat subsecretarul de stat Maricel Floricel Dima, directorul general al direcției Generale de Politici Agricole, Elena Tatomir, reprezentanți ai organizațiilor și asociațiilor de profil, fermieri.

În deschiderea discuțiilor, Maricel Dima a făcut o prezentare succintă a celor mai importante aspecte din lege și a descris măsurile pe care MADR trebuie să le întreprindă:

  • Elaborarea unui Ordin comun MADR și Ministerul Educației Naționale (MEN) privind stabilirea liceelor tehnologie cu profil preponderent agricol care vor fi selectate pentru finanțare;
  • Elaborarea unui program de investiții pe o perioadă de trei ani, repartizată pe unitățile de învățământ selectate;
  • Stabilirea cifrei anuale de școlarizare și înființarea de noi specializări/calificări profesionale;
  • Elaborarea unui model cadru de contract de management privind gestionarea investițiilor specifice care se va încheia între Direcțiile pentru Agricultură Județene și unitățile de învățământ selectate;
  • Desemnarea celor doi membri din partea MADR în consiliile de administrație ale liceelor cu profil preponderent agricol;
  • Stabilirea unei proceduri de control tehnic privind modul de gestionare, întreținere și exploatare a investițiilor realizate de către MADR;
  • Elaborarea unui ordin comun al MADR și MEN privind modul de utilizare al veniturilor proprii obținute prin valorificarea produselor realizate prin loturile didactice;
  • Elaborarea unei hotărâri de guvern prin care se vor atribui loturile didactice pentru liceele care nu dețin aceste suprafețe de teren;
  • Elaborarea unui program unitar de efectuare a practicilor de specialitate;
  • Înființarea unui birou pentru învățământ în cadrul MADR.  

      În cadrul dezbaterii subsecretarul de stat a afirmat: ”Acesta este un prim pas pe care trebuie să-l valorificăm, cu speranța că viitorul va fi mai solid, pentru a revigora învâțământul liceal agricol și tot ceea ce înseamnă implicarea acestui sector în componenta agricolă și în viața fermierilor. Esența acestei legi este de a aduce la realitatea zilei liceele agricole pe componenta de practică agricolă”.  

Asociațiile de fermieri și-au exprimat susținerea față de acest proiect, subliniind necesitatea creării unui parteneriat astfel încât fermierii să poată avea implicare directă în activitatea liceelor agricole prin derularea unor proiecte de cercetare și a unor stagii de practică.

În urma discuțiilor purtate, părțile implicate au stabilit menținerea dialogului, astfel încât, printr-un schimb de informații și idei permanent să identifice cele mai bune soluții pentru învățământul liceal agricol, pentru ca, în timp, această ramură a educației să redevină de interes pentru tinerii pasionați de agricultură, dar care doresc să facă și performanță în acest domeniu.