27 mai 2022 - 03:33

INS: Cate miliarde a produs agricultura Romaniei in 2018?

În anul 2018, valoarea producţiei ramurii agricole a crescut cu 7,2% comparativ cu anul precedent. Producţia vegetală şi serviciile agricole au crescut cu 11,5% şi respectiv 16,9%, în timp ce producţia animală a scăzut cu 2,6%.

Valoarea producţiei ramurii agricole

dat

În anul 2018, structura valorii producţiei nu a prezentat modificări semnificative în comparaţie cu anul
precedent. Ponderea producţiei vegetale a fost de 70,9%, ponderea producţiei animale de 27,7%, iar serviciile
agricole au avut o pondere de 1,4%. Structura valorii producţiei vegetale, pe principalele grupe de culturi, prezintă următoarele diferenţe faţă de anul precedent:

-ponderea valorii culturilor de cereale a crescut cu 2,3 puncte procentuale, iar ponderea valorii culturilor de fructe şi struguri cu 1,8 puncte procentuale;

-ponderea valorii culturilor de plante uleioase a scăzut cu 1,9 puncte procentuale, iar ponderea valorii altor grupe de produse cu 1,1 puncte procentuale.

Structura valorii producţiei vegetale pe principalele grupe de culturi:

ddD

Structura valorii producţiei animale la principalele specii şi grupe de produse prezintă următoarele diferenţe faţă de anul precedent:

-ponderea produselor obţinute din prelucrarea laptelui în ferma zootehnică a crescut cu 2,3 puncte procentuale, iar ponderea păsărilor cu 1,0 puncte procentuale;

-la bovine ponderea a scăzut cu 2,0 puncte procentuale, iar la porcine cu 1,3 puncte procentuale..

Structura valorii producţiei animale pe principalele specii şi grupe de produse:

MAMA

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.