5 august 2021 - 10:01

INS anunta organizarea recesamantului National Agricol in 2020. Vezi masurile preliminare.

În vederea realizării în bune condiții a Recensământului General Agricol din anul 2020, precum și a Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2021, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (AMPOCA) şi Institutul Național de Statistică (INS) au semnat contractul de finanțare nr. 430/17.09.2019 pentru proiectul ”Consolidarea Sistemului Statistic Național și modernizarea proceselor de producție statistică pentru efectuarea recensămintelor naționale”, cod SIPOCA/MySMIS 598/127577.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA), Componenta 1: IP12/2018 – Sprijin pentru acţiuni de consolidare a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, Axa Prioritară Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Operaţiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune ȋn administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri ȋn concordanţă cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea şi sistematizarea cadrului legal, al instrumentelor de colectare a datelor şi a metodelor de gestiune integrată a proceselor statistice pentru consolidarea capacităţii INS ȋn pregătirea, organizarea Comunicat de presă Data: 14/10/2019 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! www.poca.ro şi realizarea recensămintelor naţionale (din perioada 2020-2021 şi ulterior) şi elaborarea statisticilor oficiale ce susţin politicile publice şi procesul decizional.

Beneficiar și lider de proiect este Institutul Naţional de Statistică (INS) în parteneriat cu Institutul Naţional de Administraţie (INA).

Valoarea totală a proiectului este de 27.640.406,77 lei, din care:

  •  27.278.447,00 lei – INS; – 361.959,77 lei – INA.

Valoarea totală eligibilă este de 27.640.406,77 lei din care:

  • -23.264.214,09 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (84,1674%);
  • 4.376.192,68 lei contribuţie proprie din bugetul naţional (15,8326%).

Rezultate estimate:

  • Fondul activ al legislației privind Sistemul Statistic Național inclusiv în domeniile recensamântului general agricol și cel al populației și locuințelor, sistematizat și simplificat;
  • Politici publice în domeniul statisticii oficiale elaborate și implementate;
  • Aptitudinile a 675 de persoane aparținând personalului instituțiilor și autorităților din cadrul Sistemului Statistic Național implicate în Recensamântul Populației și Locuințelor din anul 2021, respectiv a Recensamântului General Agricol din 2020, dezvoltate pentru aplicarea legislației, metodologiilor și instrumentelor elaborate, pentru elaborarea strategiilor naționale privind statistica oficială, prin formare profesională în cadrul proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, cu finalizare în data de 16 august 2022.