16 iunie 2021 - 11:07

INGRASAMINTELE SI DESEURILE ORGANICE LA MARE CAUTARE IN VIITOR

Noile norme vor facilita accesul îngrășămintelor ecologice și a deșeurilor pe piața unică a UE. De asemenea, introduce limite pentru cadmiu și alți contaminanți din îngrășămintele fosfatice. Acest lucru va contribui la reducerea deșeurilor, a consumului de energie și a daunelor aduse mediului, precum și la limitarea riscurilor pentru sănătatea umană.

Principalele elemente ale noilor norme sunt:

  • ​​Deschiderea pieței unice pentru îngrășămintele organice: Acordul privind regulamentul privind produsele de fertilizare va deschide piața pentru îngrășămintele organice noi și inovatoare prin definirea condițiilor în care acestea pot avea acces la piața unică a UE. Producătorii vor trebui să demonstreze că produsele lor îndeplinesc toate cerințele înainte de a aplica marca CE.
  • Introducerea unor valori limită pentru contaminanții toxici în anumite îngrășăminte: Regulamentul introduce pentru prima dată limite pentru contaminanții toxici, inclusiv o nouă limită de 60 mg / kg pentru cadmiu, care va fi revizuită în continuare la 4 ani de la data aplicării. Acest lucru va garanta un nivel ridicat de protecție a solului și va reduce riscurile pentru sănătate și mediu, permițând în același timp producătorilor să își adapteze procesul de fabricație astfel încât să respecte noile limite. Pentru a încuraja utilizarea unor îngrășăminte mai sigure, producătorii vor putea, de asemenea, să utilizeze o etichetă cu conținut scăzut de cadmiu aplicabilă produselor cu conținut de cadmiu mai mic de 20 mg / kg. Aceste reguli vor afecta îngrășămintele care aleg să aplice marcajul CE.
  • Menținerea armonizării opționale: Regulamentul oferă, de asemenea, posibilitatea de a opta pentru o armonizare opțională. Un producător care nu dorește să marcheze produsul CE poate alege să respecte standardele naționale și să vândă produsul în alte țări din UE pe baza principiului recunoașterii reciproce.

Pașii următori

Acordul politic preliminar la care au ajuns Parlamentul European, Consiliul și Comisia în așa-numitele negocieri tripartite a fost confirmat de reprezentanții statelor membre și este supus aprobării formale din partea Parlamentului European și a Consiliului. Regulamentul va fi direct aplicabil în toate statele membre și va deveni obligatoriu în 2022.

Context

În cadrul Planului de acțiune pentru economia circulară din 2015, Comisia a solicitat revizuirea regulamentului UE privind îngrășămintele pentru a facilita recunoașterea la nivelul UE a deșeurilor ecologice și pe bază de îngrășăminte. Utilizarea durabilă a îngrășămintelor produse din deșeuri organice, în agricultură, ar putea reduce nevoia de îngrășăminte pe bază de minerale, a căror producție are un impact negativ asupra mediului, și depinde de importurile de rocă fosfatica, o resursă limitată.

În conformitate cu normele actuale, numai îngrășămintele convenționale, neorganice, extrase tipic din mine sau produse chimic, pot fi comercializate în mod liber pe teritoriul UE. Produsele inovatoare de fertilizare, produse din materiale organice, se află în afara domeniului de aplicare al Regulamentului actual privind îngrășămintele. Accesul acestora pe piața unică depinde, prin urmare, de recunoașterea reciprocă între statele membre, adesea dificilă din cauza unor norme naționale divergente. Astfel de produse au un dezavantaj competitiv care împiedică inovarea și investițiile în economia circulară. Conform estimărilor, dacă mai multe deșeuri biologice ar fi reciclate, ar putea înlocui până la 30% îngrășăminte neorganice. În prezent, UE importă în jur de 6 milioane de tone de fosfați pe an, dar poate înlocui până la 30% din acest total prin extragerea din nămolul de epurare, deșeurile biodegradabile, făina de carne și oase sau gunoi de grajd.

De asemenea, Comisia a prezentat recent o nouă Strategie în domeniul bioeconomiei, anunțată de Președintele Juncker și de Prim-vicepreședintele Timmermans, care va sprijini în continuare extinderea utilizării durabile a resurselor regenerabile și va creste locurile de muncă și investițiile într-o bioeconomie circulară durabilă în Europa.

Comments are closed.