4 decembrie 2021 - 06:49

In noiembrie, EFSA va transa autorizarea aditivilor furajeri in Uniunea Europeana

În zilele de 14 și 15 noiembrie 2019, la Parma-Italia, specialiștii European Food Safety Authority și cei ai statelor membre în Uniunea Europeană, se vor reuni în ședință informală pentru a tranșa problema autorizării aditivilor furajeri din grana animalelor din fermele zootehnice.

În prezent, aditivii pentru furaje pot fi autorizați pe piața europeană numai după ce siguranța și eficacitatea lor au fost evaluate de EFSA. Procedurile de evaluare și autorizare a aditivilor pentru hrana animalelor sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 privind aditivii utilizați în alimentația animalelor și normele sale de aplicare (Regulamentul (CE) nr. 429/2008).

Pentru îmbunătățirea normelor de autorizare, Unitatea tehnică EFSA FEED organizează o întâlnire tehnică în care părțile interesate privind aplicațiile de aditivi vor proceda la un schimb de opinii cu privire la problemele științifice legate de pregătirea și evaluarea riscurilor pentru cererile de autorizare pentru comercializare a aditivilor pentru furaje.

Evenimentul va ajuta la îmbunătățirea interacțiunilor cu solicitanții și părțile interesate și va spori înțelegerea activității EFSA asupra produselor reglementate.

Scopul general al acestei reuniuni tehnice este de a discuta întrebări privind evaluarea științifică a aplicațiilor legate de aditivii pentru hrana animalelor. Aceasta va acoperi în principal documentele de orientare FEEDAP, recent actualizate, privind caracterizarea produselor microbiene, siguranța consumatorilor, siguranța mediului și eficacitatea.

În plus, participanții vor discuta problemele critice ale evaluării siguranței pentru utilizatori. În acest scop, următoarele documente vor servi drept bază pentru discuție. În urma sesiunii plenare de deschidere în care vor fi discutate subiecte de interes general, participanții se vor împărți în trei grupuri mici pe teme specifice:

Grupul de lucru 1-Informații tehnice privind evaluarea microorganismelor utilizate în lanțul alimentar folosind secvența întregului genom

Grup de lucru 2-Cum se face o evaluare semnificativă a siguranței utilizatorilor pentru aditivii pentru hrana animalelor?

Grup de lucru 3-Evaluarea riscului de mediu al aditivilor pentru hrana animalelor

Rezultatele grupurilor de discuții vor fi prezentate și discutate în cadrul unei sesiuni plenare finale. EFSA va emite un raport scurt care va colecta și rezuma discuțiile în urma reuniunii, care va fi publicat ulterior, împreună cu prezentările.