28 octombrie 2021 - 19:59

IN ATENTIA PRODUCATORILOR CARE DORESC SA DESFASOARE O ACTIVITATE AGRICOLA IN SISTEM ECOLOGIC

Producătorii agricoli (operatorii) care desfăşoară activitate în sistemul de agricultura ecologică, înainte de a-şi începe activitatea, au obligația de a-și înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale respectiv Direcției Agricole Județene(DAJ), până la data de 16 mai (inclusiv). Înregistrarea se realizează prin depunerea la DAJ a fișelor de înregistrare însoțite de contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare și declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică.

Procedura de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică este reglementată prin Ordinul nr. 1253/2013 pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu completările şi modificările ulterioare .

Operatorii care desfăşoară activităţi în domeniile: procesare, comerţ pe piaţa internă şi/sau comerţ intracomunitar, import, export, floră spontană şi acvacultură îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie.

Prin excepţie , îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie a fiecărui an, operatorii care intră pentru prima dată în sistemul de agricultură ecologică şi nu solicită sprijin financiar.

Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor judeţe depun fişa de înregistrare doar la DAJ pe raza judeţului în care au sediul social, în fişa de înregistrare se menţionează, în mod obligatoriu, toate punctele de lucru ale operatorului, din toate aceste judeţe.

Fişele de înregistrare sunt însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:
a) contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare;
b) declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultură ecologică, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.din Ordin,

Fişele de înregistrare ale operatorilor se avizează şi se aprobă de către DAJ.
Fişele de înregistrare aprobate sunt înapoiate, în original, operatorilor în cauză, iar o copie se păstrează la DAJ.

Comercianţii cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate şi etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final se exonerează de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică.

Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse agroalimentare proaspete şi autentice, care să respecte factorii naturali şi de mediu.

In perioda de producţie la fermă se interzice utilizarea organismelor modificate genetic (OMG-uri şi derivatele acestora), a fertilizanţilor şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi regulatorilor de creştere, hormonilor, antibioticelor etc.
În etapa de procesare a alimentelor se interzice folosirea aditivilor alimentari, a substanţelor complementare şi a substanţelor chimice de sinteză, pentru prepararea alimentelor ecologice.

Agricultura ecologică are o contribuţie majoră la dezvoltarea durabilă a agriculturii, la creşterea activităţilor economice cu o importantă valoare adăugată şi la sporirea interesului pentru dezvoltarea spaţiului rural.