27 mai 2022 - 09:51

Importanta araturilor de toamna si executarea lor corecta

Importanta araturilor de toamna si executarea lor corecta

Pregătirea solului pentru perioada de iarnă şi asigurarea tuturor condiţiilor pentru că plantele cultivate să beneficieze de căldură, apă, aer şi hrană vor facilita nu numai semănăturile de primavera, ci vor creşte şi productivitatea, optimizând timpul de lucru. Astfel, după încheierea recoltării tuturor culturilor, terenul trebuie eliberat şi efectuate arăturile de toamna, care sunt cu atât mai eficiente cu cât sunt efectuate mai repede.

Aratul și refacerea solului

Trebuie luat în calcul şi faptul că arăturile de toamnă sunt recomandate indiferent dacă terenul de cultivat este destinat însămânţărilor de primăvară sau de toamnă. Beneficiile pe care le au arăturile de toamnă asupra creşterii producţiei lasă în plan secund acest aspect. Aratul de toamnă favorizează refacerea structurii solului, distrugerea buruienilor prin aducerea acestora la suprafaţă şi supunerea lor acţiunii îngheţului, dar şi acumularea unei cantităţi mai mari de apă necesară. Solul este afânat prin arat şi se creează astfel raportul optim între spaţiul lacunar capilar şi necapilar.

În sol se încorporează, pe lângă mirişte, şi resturi vegetale şi îngrăşăminte. Solul este astfel îmbogăţit cu material organic, dar este ameliorată şi calitatea humusului. Într-un sol arat corect, apa se acumulează mult mai bine, iar în cazul în care aceasta este în exces, prin arătura executată corect, surplusul este îndepărtat. Structura solului este şi ea îmbunătăţită prin arat şi, totodată, regimul termic, pentru că este favorizată circulaţia aerului mai cald, de suprafaţă. 

Lucrările din primăvară sunt mult uşurate prin efectuarea acestei operaţiuni toamna, cât mai devreme. Prin aratul de toamnă, se elimină obligativitatea executării acestei operaţiuni primăvara, când este şi mult mai dificil. În ceea ce priveşte arăturile de toamnă destinate însămânţărilor de primăvară, după ce terenul este eliberat se va folosi grapa cu discuri, cu ajutorul căreia vor fi mărunţite resturile vegetale. Terenul va fi apoi fertilizat cu gunoi de grajd şi eventual, cu fosfor şi potasiu. Se va realiza apoi arătura, prin intermediul căreia sunt încorporate în sol atât resturile vegetale, cât şi îngrăşămintele aplicate.

Stabilirea adâncimii arăturii

În momentul în care se stabileşte adâncimea arăturii de toamnă, trebuie avuți în vedere mai mulţi factori, printre care: conţinutul de apă existent în sol în momentul ales pentru efectuarea acestei operaţiuni, soiurile plantelor care urmează să fie cultivate, categoria solului de arat, dar şi de adâncimea la care a fost realizată arătura în anul anterior.

Cât de benefic este aratul în adâncime

Pentru culturile de porumb, floarea-soarelui, rădăcinoase, sfeclă de zahăr, soia sau cartof sunt indicate arături foarte adânci, de 28-30 cm, în timp ce pentru mazăre, cânepă, in şi cerealele de primăvară pot fi realizate arături de suprafaţă, de 22-25 cm.

Aratul în adâncime (proporţional însă cu necesităţile plantelor cultivate), are multe avantaje. O arătură de până în 20 de cm reduce cu peste 60% numărul larvelor unor dăunători, precum viespea paiului, musca suedeză, musca de Hessa, sfredelitorul porumbului şi altele, iar, în acelaşi timp, ajută la distrugerea cuiburilor rozătoarelor. O arătură sub 15 cm nu este eficientă din acest punct de vedere, pentru că nici cuiburile şi nici rezervele de hrană ale şoarecilor de câmp nu sunt distruse. De asemenea, de adâncimea arăturii depinde şi neutralizarea sporilor bacteriilor şi ciupercilor care produc bolile plantelor cultivate. În cazul în care este realizată o arătură superficială, sporii acestora nu numai că nu sunt distruşi, ci sunt aduşi mai aproape de rădăcinile plantelor.

În afară de tipurile de plante cultivate, trebuie să se ţină cont şi de faptul că adâncimea arăturii depinde de grosimea stratului de sol fertil, de textura sa şi gradul de tasare pe profil. Astfel, pe solurile profunde, se ară la adâncimea de 30-35 cm, iar pe solurile cu stratul fertil subţire, la adâncimea de 20-25 cm. Pe solurile pietroase adâncimea se reglează în aşa fel încât să nu se aducă la suprafaţă materialul pietros. Pe majoritatea solurilor, dar mai ales pe cele tasate şi impermeabile este benefică executarea arăturii de baza cu subsolier, la adâncimea de 30-32 + 15 cm sau arătură + afânare adâncă la 40-60 cm. Însă realizarea arăturii cu subsolier, deşi este eficientă, este foarte costisitoare şi este preferabil să se realizeze doar dacă profitul depăşeşte cu mult investiţia presupusă de această operaţiune.

De asemenea, adâncimea arăturii poate alterna de la un an la altul şi în funcţie de rotaţia culturilor, iar aceasta este o măsură agrotehnică foarte favorabilă.

Câteva reguli

Terenurile destinate aşa-numitelor culturi de urgenţă, în special sfeclă de zahăr, trebuie să se bucure de o atenţie specială, pentru că acestea sunt totodată şi culturi de toamnă, aşadar este necesar ca pregătirea terenului să fie încheiată în această perioadă.

Este recomandat ca arăturile de toamnă să se încheie înainte de începerea vremii reci şi a timpului nefavorabil, pentru că aceasta va duce la lucrări mai scumpe şi de slabă calitate. Perioada ideală este cea cu trei săptămâni înainte de îngheţul solului şi căderea zăpezii, aceasta pentru că toate procesele microbiene de mineralizare şi de transformare a materiei organice şi a îngrăşămintelor încorporate trebuie să aibă timpul necesar de acţionare, iar pentru aceasta este nevoie de o temperatură a solului de 8 până la 10 grade.

Pentru o arătură de toamnă corect realizată, mai trebuie însă respectate câteva reguli. Este recomandat ca arătura să fie uniformă în adâncime, astfel încât să nu se cunoască trecerea de la o brazdă la alta şi se realizează când solul este suficient de umed. De asemenea, este bine ca direcţia arăturii să fie alternate în fiecare an.

Calitatea arăturii este asigurată nu numai de timpul când se execută (cel mai bine este cât mai devreme), ci şi de modul cum a fost pregătit şi reglat agregatul de arat. Prin reglajele effectuate, trebuie să rezulte o arătură mărunţită şi nivelată, cu brazdele bine întoarse şi cu o corectă încorporare a resturilor vegetale.

Conform opiniei specialiştilor, anul agricol începe toamna, când se fac lucrările necesare pentru protejarea plantației pe durata iernii şi se încheie tot toamna, după campania de recoltare. Arăturile de toamnă sunt o etapă importantă din acest calendar agricol pentru că, pe lângă faptul că ajută la „însănătoşirea” solului, asigură şi un profit mai ridicat.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.