ATENȚIE! O nouă Hotărâre de Guvern ce vizează proprietarii de terenuri!

Un nou act normative ce vizează proprietarii de terenuri se află acum pe masa Guvernului.

Este vorba despre proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare, pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) l-a pus în dezbatere publică miercuri, 7 februarie, pe site-ul instituției, la secțiunea „Transparență decizională”.

Iată care sunt modificările și completările prevăzute noul act normativ:

„1. La art. 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(3) Pe baza centralizatorului prevăzut la alin. (2), autorităţile administraţiei publice locale notifică, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an, toţi proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, despre obligațiile ce le revin, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2».

- Publicitate -

2. La art. 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, respectiv alineatul (31) care va avea următorul cuprins:

«(31) După primirea notificării, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația potrivit alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 62/2018, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, de a lua măsurile necesare în scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an».

3. La art. 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 4 – (1) După transmiterea notificărilor de către autoritățile administrației publice locale, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole potrivit dispozițiilor art. 1 din lege, se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, de personalul împuternicit prin dispoziție a primarului, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu».

4. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(2) În situația în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1), Comisia constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, aceasta aplică sancțiunea „Avertisment“, potrivit modelului din Anexa nr. 21».

5. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat (21) cu următorul cuprins:

«(21) În situația în care după expirarea termenului de 15 zile de la transmiterea avertismentului autoritățile locale constată că proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole nu au efectuat lucrări de curățare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, pot interveni pe aceste terenuri pentru a le curăța potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din lege».

6. La articolul 10, alineatul (3) se elimină.

7. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins :

«(2) În situația în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) Comisia constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, după caz, sancționați cu „Avertisment“, aceasta încheie un proces-verbal în trei exemplare originale potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, din care un exemplar este transmis contravenientului, un exemplar este transmis primăriei pe raza căreia s-a constatat existența terenului infestat și un exemplar rămâne la Comisie și aplică sancțiunile prevăzute de art. 3 alin. (2) din lege».

8. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 15 – Anual autoritățile administrației publice locale, prin consilierii agricoli angajați sau persoanele desemnate din cadrul acestora, verifică, constată și stabilesc suprafețele de teren cu buruiana ambrozia, pe tot parcursul perioadelor de vegetație».

9. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 (vezi aici) la prezenta hotărâre.

10. După Anexa nr. 2 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 21, având cuprinsul prevăzut în Anexa nr. 2 (vezi aici) la prezenta hotărâre.”

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole