Hotărâre de Guvern privind noile plafoane ANT pentru sectorul zootehnic

Guvernul a stabilit noile plafoane ANT (Ajutoarele Naționale Tranzitorii) care se acordă în sectorul zootehnic pentru anul de cerere 2023.

Potrivit unui proiect de hotărâre pus, miercuri, în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), plafoanele ANT pentru schemele decuplate de producție, specia bovine, sectoarele lapte și carne, precum și pentru schema cuplată de producție, speciile ovine și caprine, se acordă pentru anul de cerere 2023 în limita sumei de de 670.271,00 mii lei, echivalentul sumei de 134.768,48 mii euro, și se distribuie astfel:

a) 675,00 mii lei, echivalentul sumei de 18.432,69 mii euro, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte;

b) 385.265,00 mii lei, echivalentul sumei de 463,56 mii euro, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne;

c) 193.331,00 mii lei, echivalentul sumei de 872,22 mii euro, pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.

Sumele se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii pe anul 2024.

  • Conform noului act normativ, cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte, se calculează astfel:

a) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art. 97 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.80/2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul în care solicitantul a produs şi valorificat, în perioada 1.03.2022-28.02.2023, o cantitate de lapte mai mică față de cea din anul 2018, pentru diferența dintre cele două cantități un cuantum de 0,2 euro/tona de lapte, iar pentru cantitatea eligibilă produsă și valorificată în perioada 1.03.2022-28.02.2023 un cuantum/tona de lapte egal cu cel stabilit la lit.f);

b) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art.97 din Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul în care nu a produs și valorificat nicio cantitate de lapte în perioada 1.03.2022-28.02.2023, un cuantum de 0,2 euro/tona de lapte, pentru cantitatea produsă și valorificată în anul 2018;

c) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art.97 din Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul în care solicitantul a produs şi valorificat, în perioada 1.03.2022-28.02.2023, o cantitate de lapte mai mare sau egală față de cea din anul 2018, un cuantum /tona de lapte egal cu cel stabilit la lit f) pentru o cantitate eligibilă egală cu cea produsă și valorificată în anul 2018;

d) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art.98 din Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul solicitantului cu exploatații înființate în perioada 1.01.2019 – 28.02.2023, un cuantum/tona de lapte egal cu cel stabilit la lit.f) pentru cantitatea eligibilă produsă și valorificată în perioada 1.03.2022-28.02.2023;

e) suma rezultată la lit.a) și lit.b) prin utilizarea cuantumului de 0,2 euro/tona de lapte se scade din plafonul prevăzut la alin.(1) lit.a) (din proiectul de Hotărâre – r.);

f) suma rezultată la lit.e) se raportează la cantitățile de lapte eligibile prevăzute la lit.a), c) și d).

Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne, se calculează astfel:

a) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art.99 din Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul în care solicitantul deține la data de 28 februarie 2023, un efectiv de bovine mai mic față de cel din 31 ianuarie 2018, pentru diferența dintre cele două efective de bovine un cuantum de 0,2 euro / cap de bovine, iar pentru efectivul de bovine eligibil deținut la data de 28 februarie 2023 un cuantum/ cap de bovine egal cu cel stabilit la lit.e).

b) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art.99 din Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul în care solicitantul deține la data de 28 februarie 2023, un efectiv de bovine mai mare sau egal față de cel din 31 ianuarie 2018, un cuantum/cap bovine egal cu cel stabilit la lit.e) pentru un efectiv eligibil de bovine egal cu cel din 31 ianuarie 2018;

c) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art.100 din Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul solicitantului cu exploatații înființate în perioada 1.02.2018– 28.02.2023, un cuantum/cap bovine egal cu cel stabilit la lit.e) pentru efectivul eligibil deținut la 28.02.2023 .

d) suma rezultată la lit.a) prin utilizarea cuantumului de 0,2 euro/cap bovine se scade din plafonul prevăzut la alin.(1) lit.b) (din proiectul de Hotărâre – r.);

e) suma rezultată la lit.d) se raportează la efectivele de bovine eligibile prevăzute la lit.a), b) și c).

În ceea ce privește cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine, pentru crescătorii de ovine/caprine prevăzuți la art.101 din Ordinul MADR nr.80/2023, se calculează prin raportarea sumei prevăzute la alin. (1) lit c) (din proiectul de Hotărâre – n.r.) la efectivul de femele ovine și caprine eligibile.

Noul act normatic mai stipulează că plățile ANT se fac în lei, la cursul de schimb de 4,9735 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2023 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 3 din 2 octombrie 2023.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole