Guvern: Schemă de ajutor de minimis pentru Programul Pilot Start-Up Mediu Eco-Business

guvern_novProgramul Pilot Start Up Mediu Eco Business, măsură de ajutor de minimis care vizează finanțarea nerambursabilă a tehnologiilor de obținere a materialelor și/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale și/sau materii prime reciclate, în scopul introducerii acestora în diferite sectoare ale economiei verzi, a fost aprobat astăzi, printr-un memorandum, de Guvern.
Obiectul Programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă a tehnologiilor de obținere a materialelor și/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale și/sau materii prime reciclate, în scopul introducerii acestora în diferite sectoare ale economiei verzi. Este vorba despre proiecte pentru reducerea impactului asupra mediului prin încurajarea obținerii de materiale și/sau produse din materii prime naturale și/sau materii prime reciclate.
Programul Start Up Mediu își propune să identifice și să susțină dezvoltarea de produse și servicii cu impact redus asupra mediului în arii-cheie în care solicitanții pot avea un impact semnificativ prin programe de re-tehnologizare și producție în sectorul materialelor și produselor cu impact redus asupra mediului, investiții în tehnologii, procese industriale și de producție care procesează în mod sustenabil resursele de mediu, și stimulează deopotrivă dezvoltarea și prezența pe piață a micilor producători locali.
Schema de minimis se adresează operatorilor economici, întreprinderi unice, cu excepția celor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, în producția primară a produselor agricole, în prelucrarea și comercializarea produselor agricole, desfășoară activități legate de export către state terțe sau către state membre sau desfășoară activități care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul celor importate.
Cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de minimis sunt:
a)  investiții legate de înființarea unei noi unități, extinderea unei unități existente, diversificarea producției unei unități, prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului de producție al unei unități existente;
b)  realizarea clădirilor și/sau construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului, cu dotările aferente — instalații electrice, instalații de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, intranet. Sunt eligibile doar instalațiile menționate mai sus care sunt realizate în interiorul clădirilor și/sau construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor și nu reprezintă cheltuieli cu asigurarea utilităților;
c)  achiziția de utilaje, instalații, echipamente noi necesare îndeplinirii obiectivelor prezentului proiect;
d)  montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice;
e)  instalare și punerea în funcțiune;
— pregătirea personalului de exploatare — cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor;
— probe tehnologice și teste — cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor;
f)   studii de fezabilitate, proiect tehnic, în limita a 8% din cheltuielile eligibile pentru investiția de bază.
(2) Cheltuielile efectuate pentru achiziția de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziționate sunt noi.
Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru Mediu.  Programul se derulează în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.
Cuantumul finanțării va fi egal cu cheltuielile eligibile ale proiectului, fără a se putea depăși, la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 EUR, conform legislației în vigoare.
Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanțare, pe tipuri de proiecte și în limita sumei alocate.
Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis, care va fi acordată în cadrul schemei este de 288,45 milioane lei, în perioada 2016-2020.
Schema de minimis își încetează valabilitatea la 31 decembrie 2020.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole