19 octombrie 2021 - 11:21

Ghidul solicitantului pentru Măsura 15. Cine poate beneficia de fonduri europene

A fost publicat Ghidul solicitantului pentru submăsura 15.1 din fonduri europene! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat în dezbatere publică Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” , submăsura 15.1 „plăți pentru angajamente de silvomediu, PNDR 2014-2020.

Potrivit documentului, introducerea submăsurii 15.1 în cadrul PNDR 2014-2020 a avut ca scop reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislației naționale în domeniul gestionării pădurilor.

Ghidul solicitantului publicat de MADR precizează că beneficiarii schemei de ajutor din fonduri europene pot fi:

 1. Unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere,
 2. Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere,
 3. Asociații ale beneficiarilor precizați la lit. a) și b) conform preverilor Ordinul
  MADR1002/2016, cu modificările și completările ulterioareconstituite în baza legislaţiei în
  vigoare.

De asemenea, documentul subliniază că pentru a fi eligibili în cadrul schemei și a avea șanse să beneficieze de fonduri europene, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să fie proprietarii suprafețelor de teren forestier localizate pe teritoriul României pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei.
 2. să se angajeze că mențin angajamentul de silvomediu pentru o perioada de 5 ani, de la data semnării acestuia;
 3. să se angajeze că respectă cerințele specifice și cerințele obligatorii relevante prevăzute de legea națională a pădurilor aplicabile pachetelor de silvomediu pentru care aplică; Asumarea angajamentului se face prin depunerea cererii de sprijin din cadrul sesiunii respective și a documentelor anexate acesteia. Data semnării este în perioada de depunere a cererii de sprijin, iar angajamentul trebuie respectat și în perioada de la 1
  ianuarie până la data depunerii cererii de sprijin.
 4. să dețină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafețele de teren forestier pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei; Beneficiarul este obligat să asigure continuitatea contractului(lor) de administrare/prestări servicii silvice a terenului forestier de către un ocol/ocoale silvic/e autorizat/e pe toată perioada de 5 ani de angajament.
 5. să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier eligibilă în cadrul schemei deținută de acesta la 01.01.2021 într-o unitate de producție și/sau protecție.

Potențialii beneficiari de fonduri europene care sunt interesați să citească întregul Ghid, o pot face pe site-ul Ministerului Agriculturii sau cu un CLICK AICI. Proiectul de act normativ a fost publicat astăzi, 16 februarie 2021, iar cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: feadr@apia.org.ro – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Direcția Plăți Directe – Sector Vegetal

Le reamintim fermierilor interesați de accesarea acestor fonduri europene faptul că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat lansarea sesiunii 4 de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Suma totală din fonduri europene alocată pentru sesiunea 04/2021 este de 22.318.866 euro.

Cererile de sprijin pentru schema de ajutor de stat pot fi depuse în intervalul 01 martie – 17 mai 2021, ora 16:00, cu posibilitatea depunerii până în data de 11 iunie 2021, ora 16:00, cu aplicarea de penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere la sumele la care beneficiarul ar fi avut dreptul în cazul în care cererea ar fi fost depusă până în termenul de 17 mai. Mai multe detalii AICI.