Vrei gard electric gratuit? Plătește-l tu și primești banii înapoi… cândva

Dacă vreți să vă instalați un gard electric, acesta va fi gratuit pentru fermierii care vor să țină animalele sălbatice la distanță. Lucrurile însă nu sunt atât de simple cum ar părea. Pentru a recupera banii de la stat, trebuie mai întâi să îi ai în propriul buzunar.

Persoanele fizice care vor să reducă pagubele cauzate de animalele sălbatice vor putea cere finanțări de până la 15.000 de lei pentru instalarea de gard electric ori alte mijloace asemănătoare permise de lege, ce au ca scop ținerea animalelor la distanță, potrivit unui ordin apărut luni, 3 aprilie, în Monitorul Oficial. 

Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare, însă la solicitarea justificată a oricăreia dintre părțile contractului, durata de implementare poate fi prelungită pe o perioadă determinată, prin act adițional, dar nu mai mult de 36 de luni. Se pot depune o singură cerere de acordare avans și două cereri de decontare.

Câți bani se pot acorda

În cadrul programului se acordă o finanțare nerambursabilă, reprezentând 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, după cum urmează:

 • Pentru persoane fizice
 • max. 15 000 lei
 • Pentru persoanele juridice
  -max. 5.000.000 lei pentru autoritățile administrației publice centrale sau instituția publică din subordinea autorității administrației publice centrale și titularii dreptului de administrare a imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată;
  -max. 1.000.000 lei pentru unitățile administrativ- teritoriale;
  -max. 500.000 lei pentru celelalte tipuri de persoane juridice;

Care sunt condițiile

Pentru a putea cere acești bani, persoanele fizice vor trebui să îndeplinească următoarele condiții:

1. imobilul-teren pe care se implementează proiectul este în proprietatea/administrarea solicitantului;

2. este implementat pe teritoriul României;

3. imobilul-teren pe care se implementează proiectul se află în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori este amplasat pe traseele acestora, astfel încât pot apărea conflicte om—animal ori pot produce pagube în proprietăți, inclusiv la animale domestice;

4. proiectul nu a mai beneficiat de finanțare publică pentru același tip de activități realizate asupra acelorași imobile și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;

5. finanțarea proiectului propus nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat, având în vedere că sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

 • nu este acordată de stat sau prin intermediul resurselor de stat;
 • nu favorizează una sau mai multe întreprinderi;
 • nu denaturează sau are potențialul de a denatura concurența;
 • nu afectează schimburile comerciale dintre țările Uniunii Europene;
 • măsurile ce vor fi finanțate sunt circumscrise îndeplinirii unor prerogative ale statului/autorităților publice.

Pentru un imobil-teren se poate acorda finanțare o singură dată în cadrul programului.

Eligibilitate

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) este persoană juridică română cu sediul în România;

c) este proprietar/administrator al imobilului-teren pe care se implementează proiectul, după caz;

d) nu se află în procedură de dizolvare/lichidare/radiere/faliment, criză financiară, executare silită ori alte situații similare — pentru persoanele juridice;

e) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația fiscală, potrivit certificatului de cazier fiscal;

f) nu este înregistrat cu obligații de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;

g) nu este înregistrat cu obligații de plată către bugetul Fondului pentru mediu, pentru persoanele juridice;

h) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

i) nu a beneficiat de finanțare nerambursabilă din altă sursă pentru același proiect.

Sesiune de înscrieri: 10-21 aprilie 2023

Începând cu data de 05 aprilie 2023, solicitanții persoane fizice și juridice pot accesa aplicația informatică pusă la dispoziție de AFM, doar pentru crearea conturile de utilizator.

AFM anunță deschiderea sesiunii de finanțare a Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice.

Fermierii cumpără gardurile electrice și apoi recuperează banii de la stat

Banii se acordă sub formă de decontare. Fermierii fac achiziția și apoi cer sumele înapoi de la stat. 

Ce conține dosarul de decontare

a) cererea de decontare, completată integral prin tehnoredactare și semnată de către reprezentantul legal al beneficiarului;
b) actul de identitate al beneficiarului/reprezentantului legal al beneficiarului, în copie, în cazul în care acesta a fost schimbat de la data depunerii cererii de finanțare;
c) extras de cont bancar, în cazul în care contul este altul față de cel evidențiat în contractul de finanțare;
d) contractul de achiziție bunuri și/sau contractul de servicii, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”;
e) factura de achiziție și/sau montaj, în original sau copie certificată „conform cu originalul”, care trebuie să conțină numărul contractului de montaj/achiziție + montaj/achiziție în baza căruia se emite, în original sau copie certificată „conform cu originalul”;
f) dovada plății sumelor acordate de AFM la cererea de decontare anterioară, în copie certificată „conform cu originalul”;
g) situații de lucrări, liste ale echipamentelor și bunurilor achiziționate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor solicitate la plată din care să reiasă inclusiv faptul că echipamentele/dispozitivele/materialele achiziționate sunt noi și respectă standardele de calitate în vigoare — în copii certificate „conform cu originalul”;
h) proces-verbal de recepție și punere în funcțiune, în copie certificată „conform cu originalul”;
i) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, după caz, în copie certificată „conform cu originalul”.

Depunerea cererilor de finanțare și a documentației aferente

Depunerile documentelor se fac prin intermediul aplicației informatice – https://www.afm.ro/garduri_electrice.php, în perioada 10 aprilie 2023, ora 10:00 – 21 aprilie 2023, ora 23:59.

Vezi AICI ghidul de finanțare (.pdf)

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole