1,5 milioane EURO/fermă – Fonduri europene pentru procesarea produselor agricole

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat varianta finală a ghidului solicitantului pentru submăsura 4.2, dedicată fermierilor care vor să acceseze fonduri europene pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole.

Sprijinul nerambursabil din fonduri europene este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile și poate ajunge la 1,5 milioane Euro. Buget total pentru finanțarea unităților de procesare este de 140 milioane de euro.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile definite conform legislației naționale.

Condiții minime de accesare:

 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/ operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură;
 • Investiția trebuie să respecte, la momentul depunerii, Planul Urbanistic Zonal (dacă acest aspect este menționat în certificatul de urbanism);
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării și să nu fie în dificultate;
 • Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole din lista cuprinsă în Anexa I la TFUE, în scopul obținerii de produse Anexa I;
 • Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică prin utilizarea biomasei trebuie să respecte prevederile legislative în vigoare, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;
 • Investiția va respecta prevederile legale din domeniile sănătate publică, sanitar- veterinar și siguranță alimentară;
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de patru ori valoarea sprijinului solicitat;
 • În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta-Dunării, solicitantul va prezenta
  avizul de conformitate cu obiectivele SIDD-DD.

Ce cheltuieli se pot face cu fonduri europene prin submăsura 4.2:

 • Construcția și dotarea clădirilor unităților de procesare a plantelor proteaginoase –investiții noi și extindere/ modernizare;
 • Achiziționarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalații, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor;
 • Cheltuieli generate de extinderea și/ sau modernizarea rețelelor locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare;
 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile
  standarde europene pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor (ex. etichetare, ambalare);
 • Cheltuieli aferente comercializării produselor;
 • Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale.

Vor beneficia de o alocare distinctă, care va fi precizată în anunțul de lansare a apelului de
proiecte pentru această sesiune, următoarele tipuri de investiții:

 • Modernizare unități de procesare/ marketingul produselor agricole;
 • Investiții noi, extindere și modernizare a unităților de procesare/ marketingul produselor
  agricole pentru soia/ Plante proteice (mazăre, fasole, linte, năut, floarea soarelui, etc.).

Principii de selecție a proiectelor:

 • Produse cu înaltă valoare adăugată (ex. care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european)
 • Sectorul prioritar, în sensul prioritizării sectoarelor cu deficit conform balanței comerciale (procesare carne, produse lactate, procesare cereale pentru obținere făină, colectare, depozitare/ procesare legume, cartofi, procesare plante protaginoase);
 • Maturitatea proiectului, în sensul existenței, la depunerea acestuia, a autorizațiilor/ avizelor care să permită demararea acestuia, precum și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediu;
 • Maturitatea solicitantului, în sensul vechimii întreprinderii și a vechimii în desfășurarea
  activității;
 • Accesul la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat
  în ultimii patru ani de fonduri europene pentru dezvoltarea activității prin
  sM 4.2 și a celor similare prin sM 19.2

Sprijinul public din fonduri europene este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

 • 800.000 euro/proiect pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • 1.200.000 euro/ proiect pentru întreprinderi mijlocii;
 • 1.500.000 euro/ proiect pentru alte întreprinderi.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole