15 August 2022 - 21:47

Fonduri europene pentru fermele de LEGUME – Criterii de selecție FINALE submăsura 4.1

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat criteriile de selecție finale pentru submăsura 4.1, dedicată investițiilor în exploatațiile agricole. Una dintre componentele acestei submăsuri se referă la investițiile în exploatațiile de legume și cartofi. AGRO TV vă prezintă criteriile de selecție finale pentru această componentă.

 1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de familie si de dimensiuni medii – maximum 15 puncte
  • 1.1. fermă de familie ( ≥8.000-100.000 euro SO) – 15 p
  • 1.2.  ≥12.000 – ≤100.000 – 10 p
  • 1.3. >100.000 – ≤ 250.000 – 5 p
 2. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate – maximum 6 puncte
  • 2.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform studiului ICPA) – 6 p
  • 2.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform studiului ICPA) – 3 p
 3. Principiul asocierii fermierilor – maximum 20 puncte
  • 3.1 Grupuri și organizații de producători sau cooperative – 20 p
  • 3.2 Membrul unui grup sau organizație de producători, sau membrul acționar al unei cooperative – 10 p
 4. Maturitatea proiectului în sensul documentației aduse la depunere și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediu și managementul riscului – maximum 14 puncte
  • 4.1. Proiecte însoțite la data depunerii Cererii de Finanțare de documentul emis de ANPM – maximum 6 puncte
   • 4.1.1 Acordul de mediu – 6 p
   • 4.1.2 Decizia etapei de încadrare – 4 p
   • 4.1.3 Clasarea notificării – 2 p
  • 4.2 Proiecte care promovează investiții  ce permit aplicarea măsurilor de protecție a mediului, inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES (producere și utilizare energie regenerabilă pentru consum propriu, îmbunătățirea eficienței energetice) și managementul riscului – maximum 8 puncte
   • 4.2.1 Producere și utilizare de energie regenerabilă pentru consum propriu și eficiență energetică, senzori pentru determinarea umidității din sol sisteme de irigat/drenaj/desecare bazate pe senzori și automatizare, investiții corporale și necorporale legate de agricultura de precizie:

    1. minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului – 4 p
    2. minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului – 2 p
   • 4.2.2 Proiecte care promovează investiții  ce permit aplicarea măsurilor de managementul riscului.
    1. stații meteo, sisteme de avertizare timpurie, softuri de management la nivelul exploatației – 2 p
    2. solicitantul deține asigurare asupra culturilor aflate în exploatație și se angajează să mențină asigurarea pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului – 2 p
 5. Maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității și vechimea întreprinderii – maximum 10 puncte
  • 5.1 Proiecte depuse de solicitanții al căror raport dintre finanțarea nerambursabilă si cifra de afaceri este mai mic sau egal  cu 5, iar vechimea întreprinderii active este de minimum 3 ani – maximum 10 puncte
   1. în desfășurarea activității vizate prin proiect – 6 p
   2. în domeniul agroalimentar – 4 p
 6. Principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR sM 4.1 și măsura similară din 19.2 – 10 puncte
  • 6.1 Solicitanții care nu au beneficiat de finanțare din fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile prin sM 4.1 și a celor similare eligibile prin sM 19.2 – 10 p
 7. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole – maximum 12 puncte
  • 7.1. studii superioare – 12 p
  • 7.2 studii superioare an terminal sau studii superioare absolvite fără diplomă de licență – 8 p
  • 7.3 studii liceale, sau postliceale sau învățământ terțiar nonuniversitar sau școli profesionale – 6 p
 8. Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european) – maximum 10 puncte
  • 8.1 Proiecte care își propun investiții destinate obținerii produselor ecologice – 5 p

  • 8.2 Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european, inclusiv investiții destinate produselor alimentare care utilizează mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”. Vor beneficia de punctaj doar produsele montane din zona montană definită de PNDR – 5 p
 9. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă – maximum 3 puncte
  • 9.1 Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă asigură în urma unei evaluări ex-ante posibile economii de apă de:
   1. peste 15% – 3 p
   2. >10% – ≤15% – 2 p

Punctajul minim pentru un proiect eligibil prin submăsura 4.1, componenta ”Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare”, este de 15 puncte. Bugetul total alocat acestei componente este de 100 milioane euro.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole