Fonduri europene de 200.000 euro/beneficiar pentru investiții în mediul rural – submăsura 6.4

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru accesarea de fonduri europene prin submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în mediul rural.

Potrivit AFIR, scopul acestei submăsuri este sprijinirea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole, astfel stimulând mediul de afaceri, crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban.

Bugetul total pentru submăsura 6.4, pentru finanțarea activităților neagricole, este de 100 milioane de euro, iar sprijinul nerambursabil nu va depăși 200.000 euro/beneficiar pe trei ani fiscali, conform regulilor sprijinului de minimis. Intensitatea sprijinului din fonduri europene este de 70%, încă aceasta poate ajunge până la 90% pentru activități de producție.

Beneficiari eligibili pentru fonduri europene prin submăsura 6.4:

 • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici, existente și nou înființate în spațiul rural;
 • fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază (agricolă) prin dezvoltarea unor activități non-agricole în zona rurală, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Condiții minime de accesare:

 • solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili și să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea;
 • investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin submăsură (conform listei de coduri CAEN eligibile);
 • proiectul trebuie să se desfășoare în mediul rural;
 • viabilitatea economică a investiției trebuie demonstrată prin documentația tehnico-economică;
 • întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate;
 • investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
 • în cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta-Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectele SIDD-DD.

Perioada de implementare a proiectului este de maximum trei ani și include controlul implementării corecte, precum și plata ultimei tranșe și nu va depăși 31 decembrie 2025.

ATENȚIE! Nu sunt eligibile cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor și nici cheltuielile pentru înființare de pensiuni, agropensiuni și hoteluri.

Ce puteți cu fonduri europene prin submăsura 6.4:

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:
  • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, de hârtie și carton;
  • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
  • activități de prelucrare a lemnului;
  • industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:
  • activități de artizanat, olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.
 • Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:
  • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
  • servicii de reparație mașini, unelte, obiecte casnice;
  • servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
  • activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
  • servicii tehnice, administrative;
  • activități auxiliare pentru creșterea animalelor (însămânțarea artificială, tunsul orilor, servicii de mutare ale cirezilor, servicii de îngrijire a copitelor etc.) și pentru pomicultură;
  • investiții noi în infrastructură în unitățile de primire turistică (parcuri de rulote, camping, bungalow);
  • proiecte de activități de agrement;
  • modernizarea sau extinderea unităților de primire de tip turistic și agro-turistic (parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni);
  • investiții noi/modernizări/extinderi ale structurilor de alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
  • investiții pentru producția de combustibil din biomasă (fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Principii de selecție a proiectelor pentru fonduri europene prin submăsura 6.4:

 • diversificarea activității agricole a fermelor către activități non-agricole;
 • prioritizarea serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare);
 • prioritizarea serviciilor;
 • prioritizarea proiectelor care includ acțiuni de protecție a mediului;
 • prioritizarea activităților de producție;
 • stimularea activităților turistice și/sau de agrement și/sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat;
 • derularea activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice;
 • prioritizarea solicitanților care nu au beneficiat de fonduri europene în perioada de programare 2014-2020 prin PNDR (submăsura 6.2, submăsura 6.4 și măsura similară din submăsura 19.2)
 • maturitatea proiectului – în sensul documentației depuse.

Ghidul solicitantului pentru submăsura 6.4 poate fi consultat în întregime pe site-ul AFIR.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole