Fonduri de 70.000 EURO pentru tinerii fermieri – Criterii de selecție pentru submăsura 6.1

Ghidul solicitantului pentru submăsura 6.1 – Instalarea tânărului fermier, a fost publicat în consultare publică de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Acesta vine cu câteva elemente de noutate față de perioada 2014-2020, atât în ceea ce privește criteriile de selecție ale proiectelor, cât și valoarea sprijinului financiar.

Potrivit documentului publicat de AFIR, pentru submăsura 6.1, pragul minim este de 30 de puncte si reprezintă punctajul minim  sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanțare.

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii/respective, vor fi declarate neconforme și nu vor mai intra în procesul de selecție. Solicitanții vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii  continue de depunere.

Proiectele pe submăsura 6.1 vor fi punctate în funcție de următoarele criterii de selecție:

 1. Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral – maxim 20 puncte
  1. Solicitantul preia integral minimum trei exploatații agricole – 20 pct
  2. Solicitantul preia integral două exploatații agricole – 15 pct
  3. Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă – 10 pct
 2. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară – maxim 20 puncte
  1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) – 20 pct
  2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) – 15 pct

  3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare /instruire superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), cel puţin Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională – 10 pct

 3. Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate – maxim 5 puncte
  1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului) – 5 puncte

  2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (mijlociu) (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului) – 3 puncte
 4. Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităților de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd,  agricultură de precizie etc. – maxim 15 puncte
  1. Planul de afaceri cuprinde minimum 3 activități de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor din următoarele: economie circulară, utilizarea eficiență a apei, agricultură ecologică, perdele forestiere, utilizare de energie din surse regenerabile, combatere biologica a dăunătorilor/ polenizare biologică, producere de compost în scopul folosirii ca îngrășământ, gestionarea eficientă a gunoiului de grajd – 15 pct
 5. Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a  construirii și modernizării clădiri cu destinație agroalimentară, achiziției de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației – maxim 25 puncte
  1. Planul de afaceri prevede construcție și/sau modernizare clădiri cu destinație agroalimentară și achiziție de echipamente – 25 pct
  2. Planul de afaceri prevede construcție și/sau modernizare clădiri cu destinație agroalimentară – 18 pct
  3. Planul de afaceri prevede achiziție de echipamente – 10 pct
 6. Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători). Înainte de efectuarea ultimei plați se va verifica dacă în ultimele 12 luni înainte de depunerea ultimei cereri de plată beneficiarul a comercializat prin intermediul unui grup de producători, organizaţii de producători sau cooperative minimum 50% din producția proprie. – maximum 15 puncte

IMPORTANT! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe toată perioada Contractului de finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).

Sprijinul public nerambursabil prin submăsura 6.1 se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

 • 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO
 • 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 SO și 29.999 SO
 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole