17 ianuarie 2022 - 23:48

Fonduri de 1,5 milioane EURO pentru investiții în fermă! Tot ce trebuie să știi despre submăsura 4.1

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat recent, în dezbatere publică, Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.1 – investiții în exploatațiile agricole. În acest articol, vă prezentăm ghidul pe scurt realizat de AFIR, cu detaliile cele mai importante pe care trebuie să le știți dacă vreți să accesați fonduri europene prin submăsura 4.1.

În primul rând, sprijinul public oferit prin submăsura 4.1 este de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile și poate ajunge până la suma de 1,5 milioane euro. Bugetul total alocat pentru submăsura 4.1 în perioada de tranziție 2021-2022 este de 760 milioane euro.

ATENȚIE! În cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea unui proiect în cadrul submăsurii 6.1, dimensiunea minimă a exploatației trebuie să fie de minimum 12.000 SO și să nu depășească 100.000 SO.

Principii de selecție a proiectelor pentru submăsura 4.1:

 • dimensiunea exploatației, prioritizând fermele de familie și de dimensiuni medii;
 • potențialul agricol al zonei, determinat în baza studiilor de specialitate;
 • asocierea fermierilor;
 • maturitatea proiectului, în sensul documentației aduse la depunere și a sustenabilității proiectului;
 • maturitatea solicitantului, în sensul vechimii desfășurării activității și al vechimii întreprinderii;
 • accesul la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de sprijin prin submăsura 4.1 și măsura similară din submăsura 19.2;
 • produsul cu înaltă valoare adăugată (ex: produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european)
 • principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă.

Ce se poate realiza cu banii:

 • construcția, extinderea, modernizarea construcțiilor destinate procesării și condiționării în cadrul fermei;
 • cheltuieli cu construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi;
 • achiziționarea de mașini, utilaje, echipamente și mijloace de transport specializate (ex: mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate);
 • construcția, modernizarea și achiziția echipamentelor pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor, în cazul fermelor zootehnice;
 • achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Beneficiari eligibili pentru submăsura 4.1:

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • cooperative și societăți cooperative agricole;
 • grupuri și organizații de producători.

Condiții minime de accesare:

 • investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 SO;
 • investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute în submăsură;
 • solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu iar dacă este necesară evaluarea impactului de mediu, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției;
 • investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal;
 • în cazul proiectelor de procesare, peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și/sau din exploatațiile membrilor;
 • solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 • investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au devenit obligatorii pentru exploatația agricolă.

Cheltuieli eligibile suplimentare pentru submăsura 4.1:

 • construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării din cadrul fermei;
 • cheltuieli cu construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi;
 • cheltuieli cu înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei;
 • achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mașini/utilaje și echipamente noi.

Valoarea sprijinului acordat prin submăsura 4.1 diferă în funcție de specificul și dimensiunea exploatației, astfel:

 • Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

  • 350.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de  fermă (inclusiv tineri fermieri);
  • 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;  
  • 1.000.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);   
  • 600.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);

  • 1.000.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing).

 • Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000  SO și  500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
  • 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de  fermă;

  • 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;
  • 1.500.000 Euro  pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);
  • 700.000 Euro  pentru legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing);
  • 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing)

 • Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică peste 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:
  • 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, dreanj, desecare la nivel de  fermă;
  • 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;

  • 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);
  • 800.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);
  • 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing)

 • Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000  Euro  indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei.