28 iunie 2022 - 12:50

FNGCIMM SI CEC BANK SEMNEAZA NOI CONVENTII DE LUCRU

Acces mai facil la finantare pentru beneficiarii OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014 – 2020 si POPAM 2014 – 2020, precum si pentru dezvoltarea afacerilor in domeniul productiei vegetale, zootehnice si acvaculturii, prin semnarea unor noi conventii de lucru intre FNGCIMM si CEC BANK

Continuand strategia de sustinere a mediului antreprenorial si a comunităților locale, FNGCIMM a semnat cu CEC Bank doua conventii de lucru in baza carora FNGCIMM va garanta maxim 80% din valoarea finantarii acordate de banca, respectiv pana la 2.400.000 EUR/beneficiar, pentru  clientii CEC Bank  ce vor accesa :

  • Credite pentru achizitia de terenuri cu destinatie agricola – cumpararea de teren cu destinatie agricola (cu exceptia terenurilor aflate in proprietatea privata a statului si administrate de Agentia Domeniilor Statului) in vederea exploatarii, de catre persoanele fizice sau juridice care detin in folosinta sau proprietate, in conditiile legii, o exploatatie agricola sau de acvacultura, pana la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha in proprietate;
  • Credite pentru finantarea productiei agricole sau piscicole si a investitiilor in domeniul agricol si cel al acvaculturii, altele decat cele finantate din PNDR 2014 – 2020 si POPAM 2014 – 2020;
  • Credite pentru finantarea proiectelor de investitii derulate prin PNDR 2014 – 2020 si POPAM 2014 – 2020.

Garantia se obtine la solicitarea bancii, in baza unei finantari aprobate iar beneficiarii eligibili sunt:

  • Fermieri persoane fizice sau juridice, care desfășoară activități în domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al acvaculturii;
  • Beneficiari constituiti sub forma de Consilii Locale, GAL-uri, OUAI/FOUAI, FLAG-uri, ONG-uri, institute de cult, etc.
  • Beneficiari ai programelor PNDR 2014-2012 și POPAM 2014-2020, pentru finanțarea proiectelor de investiții.
- Publicitate -

“Experienta institutionala pe care am acumulat-o in cei 18 ani de activitate si parteneriatul traditional cu CEC Bank ne permit sa oferim, prin garantarea creditelor, un sprijin concret in asigurarea necesarului de finantare potentialilor nostri clienti, in vederea implementarii proiectelor de investitii, pe de o parte, sau pentru derularea activitatii curente, pe de alta parte. Semnarea acestor noi conventii de garantare va contribui la dinamizarea accesarii surselor de finantare de catre mediul antreprenorial, autoritatile publice locale, fermieri, beneficiari ai PNDR si POPAM. Impreuna cu partenerii nostri ne dorim sa valorificam potentialul din mediul rural, un domeniu in plina dezvoltare si sa contribuim semnificativ la cresterea satului romanesc” a declarat Gheorghe Lapadat, Director General al FNGCIMM.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.
FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 4 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.