Finanțare AFIR pentru fermele de animale! 2 milioane EURO/fermă, fonduri europene

Investițiile în sectorul zootehnic vor fi finanțate în noul Plan Național Strategic (PNS), prin intermediul domeniului de intervenție DR-20. Prin intermediul acestei linii de finanțare, fermierii vor putea primi până la 2 milioane de euro pe fermă, fonduri europene.

Potrivit Ministerului Agriculturii, în cadrul intervenției vor fi prioritizate proiecte care promovează formele asociative, dezvoltarea structurilor agricole în mod echilibrat prin consolidarea exploataților de dimensiuni medii, tehnologiile și tehnicile de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale, acțiuni în scopul gestionării corespunzătoare a riscurilor de la nivelul exploatației, precum și maturitatea solicitantului.

Beneficiari:

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care deservec interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Investiții eligibile:

 • investiții corporale legate de:
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
  • Dotarea cu utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
  • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului;
  • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
  • Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei,pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
  • Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
  • Investiții necesare reproducției (ex stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc);
  • Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
  • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului), legate de:
   • îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenție;
   • achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
  • Investiții în economia circulară;
  • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale.
 • Investiții în active necorporale pentru:
  • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
  • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
  • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
  • Marketingul produselor obținute, etc.

Valoarea maximă a sprijinului public va fi de 2.000.000 euro/proiect, iar în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public va fi de 300.000 Euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și va fi de maximum 65% din costurile eligibile.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole