28 iunie 2022 - 12:08

Fermierii vor primi fonduri pentru achizitia de tehnologii agricole digitale

Statele membre ale UE sunt invitate să elaboreze bonuri tehnologice care să favorizeze agricultura de precizie în Europa.

CEETTAR, Confederația Europeană a Contractorilor Agricoli, Rurale și Forestiere și CEMA, Asociația Europeană a Industriei Mașinilor Agricole s-au reunit pentru a propune o idee inovatore sub forma unui „voucher pentru tehnologii inteligente” în conformitate cu politica agricolă comună (PAC), 2021-2027 care ar permite fermierilor să acceseze tehnologii avansate furnizate de antreprenori pe teren.

Acest lucru ar permite fermelor mici și mijlocii posibilitatea de a utiliza noile tehnologii, pe care ele însele nu sunt capabile să le finanțeze.

- Publicitate -

Toate tipurile de ferme vor beneficieze de tehnologie

Prin utilizarea echipamentelor și a forței de muncă de calificate furnizate de contractanți, toate tipurile de ferme vor beneficia de aceeași calitate a tehnologiei în proporție de dimensiunea fermelor respective. Acest lucru ar permite exploatațiilor agricole mici să concureze cu fermele mai mari echipate cu cele mai avansate echipamente, ceea ce va avea, de asemenea, un efect pozitiv indirect asupra dezvoltării rurale.

Instrumente de cultivare precisă pentru a pătrunde mai rapid pe piață

Noile sisteme de facturare și plată ar putea fi utilizate de către fermieri prin care valoarea adăugată adusă de antreprenori să fie identificată în detaliu. Un alt efect poate fi acela ca instrumentele agricole de precizie să pătrundă mai rapid pe piață, deoarece acceptarea va fi și mai rapidă – fără riscul de a cheltui bani pentru noile tehnologii.

Exploatațiile agricole de toate dimensiunile ar fi mai capabile să testeze mai întâi valoarea suplimentară a tehnologiilor agricole de precizie prin intermediul contractanților lor, înainte de a lua în considerare o nouă investiție.

Tehnologie neutră

Conform CEETTAR și CEMA, sistemul de bonuri ar trebui să fie neutru din punct de vedere tehnologic și cât mai armonizat posibil în întreaga Uniune Europeană, pentru a evita denaturarea pieței. Acesta ar trebui să excludă modificările neautorizate ale echipamentului sau retrofiturile care anulează omologarea inițială a utilajului.

Ar trebui să fie bine definit în timp și domeniu de aplicare, pentru a oferi suficientă securitate juridică investitorilor, contractorilor și producătorilor. De asemenea, ar trebui să se acorde sprijin proporțional suplimentar fermierului care adoptă cel puțin 4 tehnologii, dovedind că utilizează un set complet de instrumente digitale în fermă.

Suma voucherului furnizat fermierului trebuie să depindă de cantitatea totală de hectare pentru care fermierul ar folosi serviciile agricole de precizie de la antreprenor. CEETTAR și CEMA spun în plus că acordarea de sprijin indirect contractorilor prin astfel de bonuri îi va atrage și pe tineri să facă parte dintr-un mediu de afaceri din ce în ce mai important în zonele rurale.

Beneficiile pentru fermier vor include, de asemenea, un randament mai mare și costuri de intrare mai mici.

Disponibile în toate statele membre

În sfârșit, voucherele ar trebui să fie disponibile în toate statele membre pentru a asigura condiții de egalitate geografice în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de precizie. În această privință, valoarea standard a tehnologiilor agricole ar trebui să fie determinată la nivelul statelor membre.

 

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.