28 iulie 2021 - 04:56

FERMIERI SCUTITI DE IMPOZITE

Potrivit unui ordin al Ministrului Finanțelor publicat în Monitorul Oficial pe data de 18 iunie 2019, fermierii aflați într-o cooperativă agricolă sunt scutiți de plata impozitului pe clădiri și terenuri.

Facilitățile principale fiscale de care se vor bucura membrii cooperativelor includ:

  • Nu se datorează impozit pentru clădirile deținute și utilizate în activitatea agricolă de către contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutire prin/către cooperativele agricole definite potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;
  • Clădirile cu destinație agricolă la care se face referire la pct. 1 sunt clădirile aflate în inventarul/patrimoniul membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
  • În cazul clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținute de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperative.

Articolul precedentDISTRACTIA VERII INCEPE IN TULCEA
Articolul următorZIUA CAMPULUI FMC