29 mai 2022 - 02:08

Care este soluţia ideală pentru creşterea productivităţii solului

2 e16234852137322021 este un an agricol foarte complex, ciudat pe alocuri, cu părţi pozitive şi negative deopotrivă. Ca şi părţi bune putem aminti preţurile foarte mari la cereale, răpită, floarea soarelui, precipitaţiile bune căzute în mai toată ţara (excepţie făcând din păcate judetul Satu Mare, unde, din cauza excesului de apă, suprafeţele enorme destinate culturilor de primăvară nu s-au putut însămânţa) dar şi starea de vegetaţie optimă în care se află acum atât culturile de toamnă cât şi cele de primăvară. Ca şi parte negativă amintim aici, creşterea foarte mare a preţurilor îngrăşămintelor (plus politica UE de a impune în viitor taxe suplimentare asupra îngrăşămintelor importate din afara UE). Sub semnul întrebării îl reprezintă anul agricol, care chiar dacă acum arată perfect, până nu avem suprafeţele recoltate, ar fi o greşeală să ne pronunţăm.

Ce ar trebui să facem?

3Primul lucru care îmi vine în minte este că ar trebui să folosim mai bine solul. Ar trebui să folosim toate îngrăşămintele pe care le aplicăm. Cum vine asta? Păi, de exemplu, am un pH de 5.3 al solului. Conform disponibilităţii elementelor nutritive (reprezentat mai jos), avem 34% din fosfor disponibil plantelor, restul este blocat. Păi, tradus financiar în româneşte, 1 tonă de DAP 18:46 costă 3000 de lei, din aceasta practic 2000 lei îi blocăm în sol! Iar culturii îi privăm cele 310 kg (66%) fosfor substanţă activă la tonă de DAP.

O altă problemă care care îmi vine în minte este cea a structurii solului. O băltire în parcelă îmi aduce un amalgam de probleme:

  • Intru să lucrez solul de abia când se usucă (şi atunci e „beton”, îmi rup toate utilajele)
  • O astfel de suprafaţă acoperită cu apă îmi încurcă lucrările, nu le pot face la timp
  • Îmi provoacă pierderi de producţie/ha care pot merge şi până la pierderea totală a producţiei
  • Îmi spală tot azotul disponibil acolo
  • Suprafaţa respectivă nu o pot trata cu pesticide (astfel că ea constituie un mediu propice pentru buruieni, boli şi dăunători); 

Este extrem de important să am un sol afânat, uşor de lucrat, cu un procent de argilă de aproximativ 20-25% şi o aciditate hidrolitică în jur de 1 ca şi valoare, ceea ce corespunde unui sol cu un pH neutru 6.8-7.2, ideal!

Vom prezenta cele 2 produse care rezolvă problemele de mai sus, mai precis care deblochează elementele nutritive blocate şi care structurează solul: TERRACALCO®95 şi TerraCalco® 55 ECO. Dar să le luăm pe rând, cu o descriere scurtă a celor 2. 

TERRACALCO®95 – sau soluţia ideală pentru creşterea productivităţii solului

Până în prezent, în Ungaria, TerraCalco a câştigat deja titlul de ”Produsul anului pentru agricultură”, iar în alte țări europene face parte din tehnologia fiecărui fermier, cu aplicare an de an, pentru a obţine un plus de producţie şi a tampona efectele nocive ale fertilizării chimice (acidificarea solului şi scăderea conţinutului de materie organică). În România, TerraCalco 95 a început să fie folosit de fermieri din anul 2014. E mai mult decat un produs, e substanța activă pură. Inițial a fost introdus pe suprafeţe de test, apoi, după ce s-au convins de beneficiile reale şi vizibile ale produsului asupra solului şi culturii, TerraCalco 95 a fost introdus pe suprafețe tot mai mari şi a devenit prima alegere pentru un număr tot mai mare de fermieri. Dar să citim ce spun doi specialişti cu renume în România, dna Dr. Ing Felicia Chetan, de la Staţiunea de Cercetări Didactice Turda şi dl Ing. Demian Viorel, Specialist în Nutriţia Plantelor şi consultant agronom independent:

„Solurile din perimetrul SCDA Turda sunt de tip cernoziom argilo-iluvial, conţinutul ȋn argilă fiind de aproximativ 40%, prezentând posibilităţi de tasare rapidă la trecerea unor agregate agricole de dimensiuni mari sau când se lucrează mecanic în condiţii de umiditate ridicată. Prin achiziţionarea unor maşini şi utilaje moderne, la Turda s-a implementat sistemul no-tillage şi minimum tillage la culturile de cereale păioase şi soia, sisteme care au contribuit în timp la evoluţia fertilităţii solului şi conservarea acestuia.

În anul agricol 2019-2020 am testat produsul TERRACALCO 95 la cultura de grâu şi porumb. La ambele culturi aplicarea acestui amendament a condus la obţinerea unor producţii superioare, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, comparativ cu varianta martor. La porumb, de exemplu s-a remarcat varianta în care s-a aplicat 300 kg/ha iar la grâu varianta cu 1000 kg/ha (produs comercial), înainte de semănat.

Pe lângă loturile de producere de seminţe de cereale păioase, porumb şi soia, unitatea noastră are inclusă în asolament şi sfecla de zahăr pe suprafeţe de 60-80 ha. În condiţiile pedo-climatice specifice zonei şi prin respectarea tuturor elementelor tehnologice, producţiile realizate la această cultură oscilează în jurul valorii de 70 to/ha rădăcini şi cu conţinut de zahăr cuprins între 19-22%. Anul acesta, suprafaţa de teren destinată însămânţării culturii de sfeclă cuprinde şi o porţiune pe care este prezent fenomenul de băltire a apei (în anii cu primăveri ploioase). În tehnologia de cultură am inclus pe această suprafaţă şi două variante cu amendament pe bază de oxid de calciu (97,8%) TERRACALCO95: 1000 kg/ha, respectiv 500 kg/ha care s-au aplicat înainte de semănat la pregătirea patului germinativ (încorporat în sol). Cultura de sfeclă în momentul actual, datorită condiţiilor climatice destul de prielnice au o dezvoltare normală şi chiar în zonele afectate de surplusul de apă plantele sunt în fenofaza de 6-8 frunze!”

4
 Dna dr.ing Felicia Cheţan

DE CE TERRACALCO® 95? ANALIZA ŞI EXPLICAŢIA CHIMICO-STIINTIFICA 

Demian Viorel – consultant agricol independent: CALCIUL ESTE UN ARBITRU PE TERENUL DE FOTBAL AL MACRONUTRIENTILOR”

– De ce constitue o prioritate calciul?

În primul rând Calciul are rolul de NUTRIENT şi apoi are rolul de AMENDAMENT. ROLUL DE NUTRIENT constă în faptul că el este pe locul trei că număr de atomi extraşi de plante după azot-N şi potasiu-K dar poate să fie şi pe primul loc după masa atomică în anumite situaţii. Deci practic se consumă în procesul de producţie şi se exportă cu producţia.

Porumbul consumă spre exemplu minim 8-9 kg de Ca pe/tonă de boabe (mai mult că fosforul).

ROLUL DE AMENDAMENT constă în faptul că el este “purtătorul” de anion de hidroxil OH -acest anion atât de deficitar în solul acid, el face diferenţa de pH.

Cantitatea mică de cation de calciu în solurile acide va avea efect şi asupra cationului de potasiu care de obicei se blochează atunci când pH scade prea mult. Nu intrăm în detalii explicative a acestui fenomen, important este de ştiut că limitele extreme de pH, blochează macronutrienti principali ca: fosfor, potasiu şi a ionului NITRIC, prin blocarea reacţiei de nitrificare, deoarece şi nitrificarea încetează la pH<5, crescând, acumularea azotului amoniacal care nu intodeauna este utilizat de plante, sau de către anumite plante de cultură. Atunci când un fermier va fertiliza un îngrăşământ care are azotul sub formă amoniacală pe un sol foarte acid s-ar putea de fapt să nu dea azot la acea plantă.

De fapt deja vorbim de sorturi de îngrăşăminte care trebuiesc alese în funcţie de pH solului şi implicit de conţinutul de calciu al solului-un fapt puţin cunoscut în producţie şi chiar neglijat în tehnologia de fertilizare. De exemplu: ureea cu eliberare lentă este exclusă de la fertilizare pe un astfel de sol foarte acid şi neamendat.

Calciul ESTE UN ARBITRU pe terenul de fotbal al Macronutrientilor. Imaginaţi-vă cum ar fi un meci de fotbal fără un arbitru, aşa este şi un sol fără calciu.

SĂ URMĂRIM O ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE TERRACALCO® şi un alt produs de pe piaţă:

ANALIZĂ CHIMICĂ A PRODUSULUI TERACALCO® comparativ cu un alt produs de amendare superior de pe piaţă( carbonat de calciu granulat)

TERACALCO 95                                            Carbonat de calciu rotund granulat

Se dizolva ambele produse în apă de ploaie:                        

Vol: 50 ml  Teracalco + 200 ml apă ploaie        50ml + 200ml apă

– pH=12,51                                                   pH=9,12

– Ca >400 mg/l                                           – Ca = 225mg/l                            

– Duritate calciu >600 mg/l                      Duritate calciu >500mg/l

Diferenţă foarte mare de pH între cele două produse de amendare precum și de conţinut de calciu efectiv.

TerraCalco 95® este produs net superior la tot ce este pe piaţă la ora actuală, prin PUTEREA MARE DE AMENDARE ÎNGLOBATĂ ÎNTR-UN VOLUM MIC, care se administrează cu uşurinţă”.

TERRACALCO®95 se dizolvă foarte bine (o tonă de Terracalco 95 conţine aproximativ 25.000.000 granule!), binenteles în funcţie de umiditate şi încorporare, între 75-100% imediat, apoi dacă rămâne, restul cantităţii pe parcurs (astfel că va acţiona imediat, deblocând elementele nutritive, dar şi în timp, reuşind să aprovizioneze cultură cu calciu, îmbunătăţind pe termen lung solul). Foarte important, din prima lună de la administrare se văd deja efectele (demonstrabile cu analize de sol). 

Cât TERRACALCO®95 aplicăm?

În funcţie de efectele dorite şi doze, se poate administra asfel:

1. doză de 200-500 kg/ha, pe solurile uşoare –medii cu efect clar şi direct în: 

 • deblocarea şi folosirea totală a îngrăşămintelor aplicate;
 • afânarea şi structurarea pozitivă a solului; 
 • creşterea pH ului în zona aplicată;

2. O doză între 500-1000 kg/ha se aplică pe solurile grele cu scop clar în afânarea solului, creşterea pH-ului şi deblocarea elementelor nutritive (sau scăderea pH ului spre neutru pe solurile cu sărăturate, exces de Na). 

3. O doză > de 1000 kg/ha se aplică în urma analizelor de sol, pe suprafeţele cu probleme mari, sol foarte greu, argilă > 40 %, dorinţa de rezultate rapide.

Pentru a avea rezultate perfecte, măsurabile şi un sol afânat, cu un pH în apă neutru, ideal oricărei culturi, specialiştii noştrii din teren vor crea un program de aplicare a TERRACALCO®95 pe unul sau mai mulţi ani, cu efectuarea de analize de sol şi monitorizarea acestora. 

5

Cum şi când TERRACALCO®95 aplicăm? 

 • Aplicăm cu orice maşină de împrăştiat îngrăşăminte chimice granulate!
 • Obligatoriu după aplicare încorporăm pentru rezultate imediate 
 • La pregătirea terenului, apoi încorporăm (de la 60 zile înainte şi până la 5-7 zile înainte de semănat), la răpită, grâu său orz
 • Putem aplica atât înainte de o lucrare de bază a solului cât şi de o lucrare superficială (combinator, disc)
 • Nu conţine apă, sau cantităţi nesemnificative, este granulat şi se aplică cu uşurinţă ca un îngrăşământ

În concluzie, Terracalco® şi-a dovedit eficacitatea în îmbunătăţirea radicală a solului, aducând reale beneficii solului, iar în baza unui program de aplicare fie doză unică, fie făcut pe 2-3-4 ani, creşte în timp record calitatea şi cantitatea producţiilor. Avantajele folosirii sale sunt:

 • puterea de neutralizare mult mai ridicată faţă de orice alt produs pe bază de calciu;
 • doză mică la unitatea de suprafaţă, comparativ cu orice alt amendament;
 • acţiune rapidă, dizolvându-se aproape instant; intră în acţiune mai rapid decât orice alt amendament; 
 • produs granulat (se împrăştie cu MA-ul cu care împrăştiem fertilizanţii) până la 36 m
 • produs uşor manevrabil (ambalat la big-bag) – astfel costurile cu manipularea şi împrăştierea scad enorm
 • datorită intrării rapide în reacţie, se recomandă a se folosi atât pentru campania de primăvară (ianuarie- aprilie) cât şi pentru cea de toamnă (iunie – decembrie), în funcţie de cultură care urmează.

6

TERRACALCO® 55 ECO este un amendament clasic (carbonat de calciu), micronizat (90-260 microni), cu aplicare în cultura ecologică. El este carbonatul de calciu ideal, datorită granulometriei (cu cât este mai fin măcinat cu atât este mai reactiv). Intră în reacţie foarte rapid (net superior oricărui alt tip de carbonat), iar doza/ha este mai redusă decât în cazul carbonatelor uzuale.

Câteva noţiuni despre TerraCalco® 55:

 • Amendament pe bază de carbonat de calciu cu 56 % CaO (>98% CaCO3) 
 • Ideal pentru cultura Eco/Bio
 • Cel mai bun tip de carbonat de calciu (ca şi acţiune, ca şi dizolvare, ca şi intrare în reacţie)
 • Conţinut de apă: 0
 • Doza la unitatea de suprafaţa: intre 1-3to/ha
 • Granulometrie 0,09-0,26 mm; granulometrie a carbonatului care permite intrarea în reacţie cu acizii din sol cu începere imediată;
 • Intrare rapidă în acţiune

9 e16234866989897

Pentru detalii suplimentare precum şi dicutii contactaţi echipa Carmeuse Agricultură!

Dr. Ing. Bogdan COSTEA 
Team Leader Agricultura Romania & Republica Moldova 
M:+40.757 929 157
Email:agricultura@carmeuse.ro
http://www.carmeuse-agricultura.ro/
www.terracalco.ro
https://www.facebook.com/CarmeuseHolding/

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.