31 iulie 2021 - 14:39

Facilități fiscale pentru domeniile cercetării-dezvoltării și agriculturii

laboratorPotrivit unei ordonanțe de urgență adoptată recent de Guvern, persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor din activități de cercetare dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică vor fi scutite de la plata impozitului pentru aceste venituri.

Măsura are scopul să stimuleze activitatea de cercetare-dezvoltare și se va aplica începând cu veniturile aferente lunii august 2016.

Un ordin comun al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și al ministrului agriculturii va stabili categoriile de persoane și activitățile, proiectele, precum și alte condiții necesare aplicării scutirii astfel încât aceasta să fie limitată la persoanele care sunt efectiv antrenate în proiecte de cercetare dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică. Impactul bugetar al aplicării acestei măsuri pentru acest an este estimat la 8,1 milioane de lei, iar pentru anul viitor, la 26,3 milioane de lei.

Comments are closed.