ATENȚIE! APIA operează la excluderea de la plata ANT pentru crescătorii de animale! Vezi condițiile!

Crescătorii de animale ar putea încasa sume mai mici sau chiar ar putea fi excluși de la plata ajutorului național tranzitoriu (ANT).

Astfel, pentru stabilirea sumelor cuvenite, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) efectuează controale administrative şi la faţa locului, conform Manualelor/Ghidurilor de proceduri elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al Agenției şi avizate de direcţia de specialitate din MADR.

Potrivit Ghidului pentru solicitanții ajutoarelor naționale tranzitorii și sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, publicat pe site-ul oficial al APIA, fermierii care au depus cerere unică de plată (declarația privind sectorul zootehnic) și au fost selectați pentru controlul la fața locului sunt obligați să permită efectuarea controlului de către reprezentanţii organismelor abilitate, în caz contrar considerându-se că acesta nu a respectat angajamentul. Într-o asemenea situație, cererea fermierului va fi respinsă de la plată pentru anul în curs chiar dacă acesta a solicitat și scheme care nu se supun controlului la fața locului.

 

Sancțiuni administrative

 

În cazurile de neîndeplinire a condiţiilor de acordare, pentru animalele cu neconformităţi se aplică sistemul de sancţiuni prevăzut de OMADR nr.262 / 2021 privind sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de plăţi directe și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată.

În privința crescătorilor de ovine/caprine, Ghidul menționează că valoarea ajutorului tranzitoriu cuvenit se reduce în baza unui procent (Pr) calculat prin raportarea numărului de animale cu neconformități la numărul de animale determinate, după cum urmează:

  1. a) În cazul în care procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio reducere, iar ajutorul se calculează la numărul de animale determinat;
  2. b) În cazul în care procentul (Pr) calculat este mai mare de 3%, ajutorul se reduce astfel:

– cu 5% dacă procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 10%;

– cu 10% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

– cu 15% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

– cu 20% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

– cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea ajutorului național tranzitoriu, dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 50%.

În conformitate cu art.18 alin.(1), din OMADR nr. 262/2021, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, cuvenit pe fiecare categorie, se reduce în baza unui procent calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate pentru respectiva schemă.

  1. a) Dacă numărul de animale nedeterminate este de maximum 3, valoarea totală a sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie se stabileşte pe baza numărului de animale determinate, cu condiţia ca animalele nedeterminate să poată fi identificabile individual. În cazul în care cel puţin unul dintre cele 3 animale nedeterminate este neidentificabil individual, valoarea totală a sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie se reduce în conformitate cu sistemul de sancțiuni prevăzut la punctul b)
  2. b) În cazul în care numărul de animale nedeterminate este mai mare de 3, valoarea totală a sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie, pentru anul de cerere în cauză, se reduce astfel:

– cu un procent calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate, dacă acesta nu depăşeşte 20%;

– cu dublul procentului calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate, dacă acesta este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30%;

– dacă procentul calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate depăşeşte 30%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză;

– dacă procentul calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză. În plus, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care corespunde numărului de animale nedeterminate.

ATENŢIE! Sancţiunea suplimentară (multianuală) se recuperează în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării.

 

Excepţii de la aplicarea sancțiunilor administrative

 

  1. Nerespectarea angajamentelor asumate ca urmare a unui caz de forţă majoră/circumstanţă excepţională, cu condiția ca fermierul să informeze în scris APIA în acest sens, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care solicitantul/succesorul său în drepturi se afla în situația prevazută la art. 33 din OUG nr.11/2021, cu modificările și completările ulterioare (15 zile lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor).
  2. Nerespectarea perioadei de reținere ca urmare a unei circumstanţe naturale (în conformitate cu prevederile art. 32 din Reg. Delegat (UE) nr. 640/2014) cu modificările și completările ulterioare, cu condiţia ca fermierul să informeze în scris APIA în acest sens, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor.

Circumstanţa naturală produsă după termenul limită de reținere nu influenţează acordarea ANTZ ovine/caprine și/sau SCZ, înştiinţarea circumstanţei nefiind obligatorie.

ATENŢIE !

  1. În cazul în care fermierul depăşeşte termenul prevăzut la art. 34 din OUG nr.11/2021, cu modificările și completările ulterioare. înştiinţarea depusă la APIA nu se ia în considerare.
  2. În cazul în care sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, inclusiv perioada de reținere până la data evenimentului de CN, animalele supuse circumstanţelor naturale NU sunt determinate la plată, dar nici nu sunt animale cu neconformități, fiind exceptate de la aplicarea sancțiunilor administrative.
  3. Deoarece animalele cu circumstanţe naturale nu sunt animale determinate, în cazul în care numărul de animale determinate scade sub numărul minin acceptat aferent fiecărei scheme din sectorul zootehnic, schema de plată va fi respinsă de la plată

De exemplu: Dacă un animal din efectivul de 10 capete taurine de carne solicitat pe schema SCZ-TC este supus unui caz de Circumstanţă Naturală, schema SCZ-TC va fi respinsă de la plată.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole