7 decembrie 2021 - 01:55

DURATA DE MUNCA A ZILIERILOR, ANGAJATI PRIN NOILE AGENTII DE MEDIERE, VA FI DUBLATA LA 180 DE ZILE

Firme specializate, care vor avea statut de ”agenții de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră”, se vor ocupa de recrutarea angajaților zilieri pentru angajatori. Noile agenții vor percepe comision doar firmelor angajatoare, dar durata de muncă a tuturor zilierilor recrutați astfel va fi dublată, de la 90 la 180 de zile, este decizia finală de astăzi a Parlamentului. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege, aprobat anul trecut în Guvern, urmând a fi transmis spre promulgare președintelui. După promulgare, legea va intra în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar în termen de 2 luni prevederile vor fi reglementate și printr-o hotărâre de Guvern. Actul normativ prevede înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră, caree vor fi acreditate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene. Conform proiectului, medierea între cererea și oferta de muncă zilieră este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea încheierii unor raporturi de muncă.

Agențiile de mediere vor putea fi atât societăți înființate pe teritoriul României, care au ca obiect de activitate ”Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă” – cod CAEN 7810, dar și firme înființate în state membre ale Uniunii Europene. Cele din urmă nu vor trebui acreditate în România dacă au fost autorizate în acest sens în țara de origine sau dacă intenționează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, trebuind în acest caz doar să notifice autoritățile locale. În prezent, legea nu permite niciunui zilier să poată presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol. În cazul acestor excepții, perioada de muncă nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Proiectul adoptat de Guvern permite tuturor zilierilor care ocupă un loc de muncă prin intermediul unei agenții de mediere să poată lucra pentru același beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Agențiile de mediere nu vor putea percepe, conform proiectului, nicio taxă persoanelor fizice pe care le recrutează ca zilieri, comisioanele urmând a fi suportate, prin urmare, de angajatori.