DSV Sibiu: Servicii oferite de medicii veterinari fermierilor şi investitorilor din sector

veterinarMedicii veterinari angajați la stat, medicii veterinari de liberă practică care activează în cabinete medicale veterinare de asistență sau în diferite unități de profil, coordonați la nivel național de A.N.S.V.S.A și la nivel județean de D.S.V.S.A.în colaborare cu Colegiul Medicilor Veterinari, asigură cu profesionalism, o gamă largă de servicii de specialitate, conforme legislației europene, în beneficiul celor care investesc în creșterea animalelor, în domeniul procesării, depozitării și comercializării produselor de origine animală și nonanimală prin:

 • promovarea politicilor naționale și europene ca strategii pentru apărarea sănătății animalelor și a sănătății publice;
 • implementarea normelor de protecție și bunăstare a animalelor și pentru protecția mediului;
 • monitorizarea crescătorilor de animale și a operatorilor din industria alimentară;
 • siguranța alimentelor pe întreg lanțul alimentar (de la furcă la furculiță)
 • protejarea consumatorilor de aceste bunuri;

Plecând de la premiza prin care întreaga funcționare a societății depinde atât de asigurarea necesarului de hrană (securitate alimentară) cât și de calitatea și siguranța alimentelor consumate de oameni, țara noastră oferă posibilitatea unor investitori interesați să dezvolte și să exploateze resursele existente, respectiv efective însemnate ca număr, de animale și păsări domestice și sălbatice, producții animaliere apreciate cantitativ și calitativ, resurse naturale pentru asigurarea bazei furajere necesare animalelor, forță de muncă calificată, etc.
Aceste resurse pot fi exploatate mai eficient prin:

 • dezvoltarea și retehnologizarea unor:
 • exploatații pentru creșterea vacilor de lapte;
 • exploatații pentru creșterea tineretului bovin pentru carne;
 • exploatații pentru îngrășarea ovinelor;
 • exploatații pentru îngrășarea porcinelor;
 • exploatații apicole;
 • exploatații pentru creșterea iepurilor și a animalelor de blană;
 • dezvoltarea unor obiective pentru procesarea prin tehnologii moderne a materilor prime prin:
 • unități de abatorizare pentru valorificarea cărnii în carcasă sau materie primă pentru procesare;
 • obiective de procesare a laptelui de vacă a laptelui de oaie și capră;
 • obiective pentru valorificarea superioară a altor resurse (ouă, pește, miere de albine, melci, piei de animale, legume și fructe, produse de panificație, etc.)

Extinderea și dezvoltarea activitățiilor din domeniul creșterii animalelor și a procesării producției, materie primă de origine animală și nonanimală, garantează operatorilor economici rentabilizarea investițiilor prin valorificarea superioară a animalelor vii și a produselor finite, solicitate pe piața națională, intracomunitară și la export.
În acest context, personalul din rețeaua sanitară veterinară sprijină util și eficient investitorii din acest domeniu de activitate, prin:

 • acordarea de sprijin în gestionarea efectivelor de animale și pentru modernizarea creșterii acestora în exploatații comerciale (ferme) care să asigure cerințele actuale de tehnologie, biosecuritate, protecție și bunăstare;
 • înregistrarea exploatațiilor nonprofesionale și comerciale, că facilități pentru obținerea de suvenții sau alte ajutoare guvernamentale;
 • efectuarea acțiunilor de supraveghere, operațiuni de vaccinare preventivă, tratamente antiparazitare și examene de laborator pentru prevenirea și combatere a bolilor transmisibile la animale și de la animale la om;
 • aplicarea criteriile de calificare a statusului de sănătate a efectivelor de bovine în relație cu tuberculoza, leucoza enzootică, bruceloza, encefalita spongiformă la bovine și scrapia la ovine, pentru fiecare exploatație în care se cresc aceste specii, prin operațiuni specifice, prelevări de probe și examene de laborator;
 • implementarea normelor sanitare veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor de fermă și din exploatațiile individuale. Prin evaluări și controale programate;
 • implementarea legislației comunitare privind autorizarea/ înregistrarea și clasificarea unităților cu profil alimentar prin controale, evaluarea și încadrarea în categoria de risc a tuturor obiectivelor identificate în conformitate cu activitățile lor specifice, condiție esențială pentru valorificarea produselor obținute în aceste obiective;
 • garantarea calității și salubrității produselor alimentare destinate consumului uman, prin efectuarea, în laboratoarele de diagnostic acreditate, de examene și analize privind încărcătura microbiană, a parametrilor fizici chimici, prezența aditivilor alimentari, a rezidiilor, din materii prime, și alte elemente care definesc produsele finite, prin tehnici avansate de analiză, executate de specialiști bine pregătiți profesional și cu experiență în domeniu;
 • informarea patronatelor și a asociaților profesionale din industria alimentară despre modificările legislative în domeniu sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor;
 • dezvoltarea permanentă a colaborării cu operatorii economici, cu asociațiile profesionale, acordând consultanță de specialitate, prin analize și dezbateri organizate, prin participarea la acțiunile stabilite în programele comune pentru prevenirea și combaterea unor situații speciale, care îi pot afecta economic, social, sau direct, după cum se arată într-un comunicat al DSV Sibiu.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole