21 septembrie 2021 - 17:40

DOUA DOSARE GRELE AGREEATE IN UNANIMITATE SUB MANDATUL EUROPEAN A LUI PETRE DAEA

În după-amiaza zilei de 14 ianuarie 2019, ministrul Petre DAEA a convocat cea de-a doua videoconferință cu președinții și vicepreședinții grupurilor de lucru de la Bruxelles, experți din cadrul Unității pentru Pregătirea Consiliului Președinției UE, precum și directori generali din structurile implicate în procesul de exercitare a Președinției Consiliului UE.

Obiectul videoconferinței a fost analiza subiectelor de pe ordinea de zi a ședinței Comitetului Special pentru Agricultură (CSA), desfășurată în aceeași zi la Bruxelles.

În cadrul acestei reuniuni, s-a agreat adoptarea în unanimitate a două dosare:

–  Directiva privind combaterea practicilor comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, care permite protecția producătorilor agroalimentare împotriva practicilor comerciale neloiale;

   Regulamentul care modifică Reg. (UE) nr. 1305/2013 si  Reg. (UE) nr. 1307/2013 în ce privește anumite norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltare rurală în anii 2019 si 2020.

Acest regulament permite statelor membre să transfere fonduri între ambii piloni și în 2020 și permite statelor membre să transfere producția (financiară) estimată din degresivitate sau plafonarea plăților directe în 2020. De asemenea, Regulamentul prevede condiții mai generoase de eliminare treptată a plăților efectuate către agricultorii din zonele cu constrângeri naturale (ANC). Totodată, este permisă utilizarea fondurilor de asistență tehnică acordată la inițiativa Comisiei Europene pentru întreaga PAC – nu se limitează la dezvoltarea rurală și permite finanțarea elaborării Planurilor Strategice.

Reprezentantul Președinției României care prezidează CSA a semnat astfel scrisorile de înaintare către Președintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European, care permite astfel adoptarea în prima lectură și publicarea în Jurnalul Oficial al UE în primul semestru al acestui an.

De asemenea în cadrul videoconferinței, ministrul a fost informat despre agenda primelor două reuniuni prezidate de România la Bruxelles. A fost redactat un document de poziție care urmează să fie pus în discuție la ședința CSA din 21 ianuarie 2019, care pregătește Consiliul de miniștri AgriFISH din data de 28 ianuarie 2019.