DETINATORII DE TERENURI PE CARE VOR SA LE IMPADUREASCA AU LA DISPOZITIE 6 LUNI PENTRU A SOLICITA BANI DE LA APIA

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 11 decembrie 2018, ora 900 – 28 iunie 2019, ora 1400, deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” (sesiunea 3/2018), aferentă SubMăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din Programul Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 – 2020.

Alocarea financiară pentru sesiunea 3/2018 este de 115.995.314 euro.

Schema de ajutor de stat este implementată de APIA, iar informațiile detaliate pentru accesarea acesteia pot fi consultate la Centrele județene/locale ale APIA, respectiv în Ghidul solicitantului și documentele de implementare publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro, la link-ul:

http://www.apia.org.ro/ro/submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3.

Completarea Cererii de Sprijin se realizează online și se depune pe suport de hârtie la Centrele Județene sau al Municipiului Bucureşti al APIA.

În sprijinul potențialilor beneficiari, APIA a dezvoltat aplicația electronică M8 pentru depunerea online a cererii de sprijin. Aceasta este accesată din pagina principală a site-ului APIA şi este însoţită de instrucţiuni de utilizare.

Potențialii beneficiari parcurg următoarele etape premergătoare depunerii cererii de sprijin:

  • Identificarea cu sprijinul APIA a suprafeţelor care urmează a fi împădurite,
  • Elaborarea proiectului tehnic de împădurire de către persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plăti la prima cerere de plată),
  • Obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic de împădurire; în vederea avizării, proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră cu cel puțin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidul Solicitantului.

Prin această schemă se acordă sprijin financiar pentru înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție.

Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acestora.

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, după cum urmează:

Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire – acordată pentru toți beneficiarii schemei,

Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcție de categoria de beneficiar și tipul de teren.

Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat în baza prezentei scheme este de 7.000.000 euro, valorile costurilor standard acordate fiind prezentate în tabelul de mai jos, cu precizarea că valorile din paranteză sunt aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislației naționale aplicabile.

 

EUR/haTerenuri agricoleTerenuri neagricole
CâmpieDealMunteCâmpieDealMunte
Prima 1 (rândul 1+rândul 2 + rândul 3)
1Proiect tehnicCost elaborare proiect tehnic de împădurire = VB + n x VM x 2%, în care:

VB – 590 (476) euro

n (ha) – suprafaţa totală solicitată a fi împădurită în baza schemei de ajutor de stat

VM (euro) – 8.889 (7169) euro

2Înfiinţare3994 (3221)2528 (2039)2619 (2112)4393 (3543)2639 (2128)2730 (2202)
3Împrejmuire2081 (1749)2081 (1749)2081 (1749)2081 (1749)2081 (1749)2081 (1749)
Prima 2* (rândul 4…9 + rândul 10…11 + rândul 12)
Lucrări de întreţinere (maximum 6 ani)
4Întreţinere anul 11138 (918)1443 (1164)487 (393)1138 (918)1443 (1164)487 (393)
5Întreţinere anul 22423 (1954)1923 (1551)1295 (1044)2423 (1954)1923 (1551)1295 (1044)
6Întreţinere anul 31671 (1348)1438 (1160)1198 (966)1671 (1348)1438 (1160)1198 (966)
7Întreţinere anul 4899 (725)834 (673)109 (88)899 (725)834 (673) 109 (88)
8Întreţinere anul 5632 (510)465 (375)109 (88)632 (510)465 (375)109 (88)
9Întreţinere anul 6632 (510)465 (375)55 (44)632 (510)465 (375)55 (44)
Lucrări de îngrijire (2 ani)
10Îngrijire 1191 (154)191 (154)191 (154)191 (154)191 (154)191 (154)
11Îngrijire 2157 (127)157 (127)262 (211)157 (127)157 (127)262 (211)
Compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)**
12Marja netă standard190190190
* Beneficiarii care sunt eligibili pentru orice componentă a Primei 2 trebuie să respecte normele privind eco-condiționalitatea pe toate terenurile agricole aparținând exploatației agricole și pe toată perioada angajamentului.

** Numai beneficiarii deţinători de terenuri agricole, încadraţi în categoria fermierilor activi la momentul depunerii cererii de sprijin, pot beneficia de compensația pentru acoperirea pierderilor de venit agricol.

Deţinătorii de terenuri agricole/neagricole proprietate a statului şi/sau deţinătorii de terenuri agricole/neagricole proprietate a unităţilor administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. Accept Citeste mai mult