22 ianuarie 2022 - 17:32

Despăgubiri uriaşe pentru pagubele produse de urşi

Pagube semnificative au fost produse de urși în țara noastră, în special în judeţele Harghita şi Braşov. Autorităţile au fost nevoite să plătească 1,5 milioane de lei despăgubiri doar pentru pagubele produse de urşi.

Potrivit raportului emis de către Garda Forestieră Braşov, 94% din pagubele produse de animale în judeţul Braşov în anul 2020 au fost provocate de urşi. Pentru acestea, autorităţile au plătit despăgubiri de aproape un milion şi jumătate de lei, dintre care mai mult de 350.000 de lei doar în judeţul Braşov.

Trebuie menționat faptul că aceaste cifre se referă doar la pagubele care au putut fi dovedite ca fiind din cauza urşilor. Garda Forestieră Braşov, care gestionează şi activitatea din judeţele Covasna, Harghita, Sibiu şi Mureş, a emis anul trecut 728 decizii, cu o valoare totală aprobată a despăgubirilor de 1.499.191 lei, în cazul pagubelor produse de animalele sălbatice, în special urşi.   

„Referindu-ne la judeţul Braşov, numărul deciziilor emise a fost de 115, cu o valoare aprobată a despăgubirilor de 384.595 lei. Cele mai multe pagube (97% din cazuri şi 94% din valoarea despăgubirilor) au fost produse de urs. Concret, din cele 728 decizii, 708 au fost emise pentru pagube produse de urşi în cele 5 judeţe din aria de competenţă, valoarea aprobată a despăgubirilor fiind de 1.410.292 lei. În judeţul Braşov, în 2020 s-au emis 113 decizii pentru pagube produse de urşi, valoarea aprobată a despăgubirilor fiind de 356.245 lei”, a precizat inspectorul şef al Gărzii Forestiere Braşov, Sandu Ioan Mihalte.   

Inspectorul şef a făcut referire şi la fondul forestier, la tăieri, împăduriri şi doborâturi. Cele patru judeţe au şi păduri virgine şi cvasivirgine. „În 2020, suprafaţa arboretelor virgine a rămas neschimbată faţă de anul 2019, respectiv 2.878,13 ha, dintre care 1.090,62 ha se află în judeţul Braşov.   Comparativ cu anul 2019 suprafaţa arboretelor cvasivirgine a crescut în 2020 cu 39%, ajungând la 2.493,18 ha, ca urmare a finalizării şi aprobării documentaţiilor iniţiate în anii anteriori. Din suprafaţa totală a arboretelor cvasivirgine din cele 5 judeţe aflate în aria de competenţă a Gărzii Forestiere Braşov, 2.003,80 ha se află în judeţul Braşov”, a mai subliniat Sandu Ioan Mihalte.