18 ianuarie 2022 - 13:10

Date definitive! Cat la suta a contribuit agricultura la PIB-ul Romaniei?

Conform raportului emis în ziua de 10 octombrie 2019, și care conține datele definitive ale formării Produsului Intern Brut al României, pentru anul 2017, agricultura a avut un aport de 4,3 %, în creștere cu 0,6 %, față de anul anterior (vezi tabelul de mai jos).

Potrivit aceluiași raport, produsul intern brut estimat pentru anul 2017 (date definitive), a fost de 857895,7 milioane lei-preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 7,1% faţă de anul 2016. Comparativ cu varianta semidefinitivă, în varianta definitivă Produsul intern brut nominal estimat pentru anul 2017 s-a majorat cu 0,1%. Din punctul de vedere al formării Produsului intern brut, modificările care au intervenit în varianta definitivă, comparativ cu cea semidefinitivă, atât în ceea ce
priveşte dinamica cât şi deflatorii pe ramuri de activitate, agricultura a avut o creștere de 11,6 %, față de anul anterior.

  • În anul 2017, modificări ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat:
  • Construcţiile, de la -0,1% la -0,5%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -7,1 puncte procentuale (de la 99,1% la 92,0%);
  • Informaţiile şi comunicaţiile, de la +0,7% la +0,9%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +5,4 puncte procentuale (de la 112,7% la 118,1%);
  • Intermedierile financiare, de la -0,5% la -0,7%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -6,6 puncte procentuale (de la 85,3% la 78,7%);
  • Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii
    administrative şi activităţile de servicii suport, de la +0,8% la +1,1%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +4,7 puncte procentuale (de la 111,6% la 116,3%);
  • Administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public;
  • învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială, de la +0,4% la 0,5%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,7 puncte procentuale (de la 103,9% la 104,6%);
  • Impozitele nete pe produs, de la +0,6% la +0,7%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,1 puncte procentuale (de la 106,3% la 106,4%).