27 mai 2022 - 08:54

DATA LA CARE VA FI GATA CANALUL SIRET-BARAGAN A FOST STABILITA

În cursul zilei de 25 iunie 2019, o nouă Ordonanță de urgență a fost aprobată în cadrul Sedinței Guvernului. Aceasta vizează, modifică și completează actele normative din domeniul îmbunătățirilor funciare, pentru a autoriza inițierea în regim de urgență a procedurilor legale aferente lucrărilor de reabilitare la obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan – Etapa I”, și în același timp, garantarea finanțării lucrărilor de față până în anul 2023.

În acest sens, măsurile propuse de prezentul act normativ includ:

I. Modificarea alineatelor (8) și (9) ale articolului 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare.

Scopul măsurii – completarea schemei de conducere a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare cu un post de director general adjunct, care să permită eficientizarea actului de management la nivelul Agenției pentru a se asigura reducerea timpului de punere în practică a deciziilor, complexitatea și volumul activităților care vizează realizarea obiectivului de investiție Canal magistral Siret-Bărăgan – Etapa I”

II. Completarea articolului III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, cu un nou alineat prin care perioada de alocare a sumelor aferente Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații se prelungeste până în anul 2023.

Scopul măsurii – asigurarea resursei financiare pe întreaga durată de proiectare, execuție și punere în funcțiune a obiectivului de investiție Canal Siret-Bărăgan- Etapa I, inclus în cadrul Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România, prin extinderea aplicării Programului până în anul 2023, inclusiv.

III.  Completarea art. 6 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004

Scopul măsurii – Necesitatea satisfacerii solicitărilor de apă pentru viitorii beneficiarii existenți în arealul Canalului magistral Siret – Bărăgan Etapa I, prin acordarea posibilității de a se constitui în organizații de îmbunătățiri funciare pe teritorii pe care statul, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, urmează să realizeze noi amenajări de irigații sau să extindă infrastructura de irigații.

Prin aceste modificări se asteaptă eficientizarea actului de management instituțional la nivelul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, finalizarea lucrărilor la obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan-Etapa I”, prin asigurarea resurselor financiare necesare până în anul 2023, înființarea  organizațiilor de îmbunătățiri funciare pe terenuri situate pe teritoriile pe care statul urmează să construiască amenajari noi de irigații din arealul Canalului magistral Siret – Bărăgan Etapa I.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.